Pressmeddelande Publicerad

Liza Jonson, vd för Swedbank Robur, ny ordförande i Fondbolagens förenings styrelse

Swedbank Roburs vd Liza Jonson, blir ny ordförande i Fondbolagens förenings styrelse. Det beslutade årsstämman idag. Vid stämman valdes även Magdalena Wahlqvist Alveskog, Handelsbanken Fonder, Erik Kjellgren, Catella Fonder, och Thomas Nilsson, FCG Fonder, in som nya ledamöter i föreningens styrelse. Javiera Ragnartz, SEB Investment Management, blir vice ordförande.

”Jag är både stolt och glad över att axla ordförandeskapet för Fondbolagens förening och ser fram emot att tillsammans med styrelsen och kansliet driva de branschgemensamma frågorna. I Sverige är fondsparande en utbredd sparform, så fondbranschen och dess utveckling framåt är en angelägen fråga för många”, säger Liza Jonson, ordförande i Fondbolagens förening.   

Fondbolagens förening har 47 medlemsbolag som tillsammans förvaltar cirka 90 procent av fondsparandet i Sverige. De representerar en mångfald av fondbolag med olika inriktning och storlek. Föreningen har dessutom många associerade medlemsbolag med anknytning till branschen.   

”Styrelsen speglar mångfalden av aktörer på marknaden. Det ger föreningen och kansliet en mycket bra möjlighet att tillsammans driva olika frågor med full kraft. Och det finns många viktiga frågor för fondbranschen att ta tag i - bland annat ska ett nytt regelverk för hållbara fonder implementeras under det kommande året”, fortsätter Liza Jonson. 

Fondbolagens förenings styrelse 

Ordförande: Liza Jonson, Swedbank Robur
Vice ordförande: Javiera Ragnartz, SEB Investment Management            

Övriga ordinarie ledamöter
Magdalena Wahlqvist Alveskog, Handelsbanken Fonder (nyval)
Thomas Nilsson, FCG Fonder (nyval)
Erik Kjellgren, Catella Fonder (nyval)
Maria Rengefors, Nordea Fonder (omval)
Martin Öqvist; Lannebo Fonder (omval)
Magnus Lekander, East Capital (omval)
Åsa Wallenberg, SPP Fonder (omval)   

 

Vid frågor kontakta:
Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se
Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se