Pressmeddelande Publicerad

Många av spararnas bästa fonder stängs med regeringens förslag

Spararna kommer inte längre att kunna välja några av de mest populära fonderna på Pensionsmyndighetens fondtorg. Det blir resultatet om fonder som har mer fondsparande på fondtorget än utanför stängs. I Finansdepartementets promemoria ”Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem” som släpptes idag föreslås en sådan åtgärd. Många av de övriga förslag som presenteras i promememorian är bra och borde ha genomförts långt tidigare.

I regeringens förslag finns ett krav på att fonder med mer än 50 procent av fondkapitalet från premiepensionssparande ska köpstoppas på fondtorget. Skälet är att man vill att de ska vara konkurrenskraftiga även utanför premiepensionen. Men förslaget slår blint.

- Ett av förslagen i promemorian, femtioprocentskravet, är feltänkt, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening. Det kommer att skada spararna – inte stärka konsumentskyddet. Många av fonderna som riskerar att stängas är inte bara populära, de är också bland fondtorgets allra bästa fonder sett till historisk avkastning och avgiftsnivåer. Det är helt naturligt att spararna strömmat till dessa fonder under årens lopp.

Förslaget påverkar en av sex fonder på fondtorget, omkring hälften av kapitalet och två av tre sparare med egen fondportfölj. 7 av 10 av de populäraste fonderna träffas.

- Inte bara framgångsrika aktiefonder riskerar att stoppas, utan även fonder med låga avgifter, generationsfonder eller fonder som på annat sätt just skräddarsytts för premiepensionssparande på ett liknande sätt som ickevalet, träffas av regeringens förslag, säger Fredrik Nordström.

- Här måste man sätta sig ner och fundera igenom syftet med ett förslag som stänger ner många av de bästa och mest populära fonderna i systemet, och som flyttar framtida sparande till ickevalet - en fond som de aktiva spararna redan har valt bort. Är fonderna oseriösa så ska de bort, inte köpstoppas. Det är de övriga 29 åtgärder som föreslås som ska användas för att stänga ute oseriösa aktörer, säger Fredrik Nordström.

Vid frågor kontakta:

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 06 / 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se