Pressmeddelande Publicerad

Maria Rengefors ny ordförande i Fondbolagens förenings styrelse

[2017-05-15] Maria Rengefors, Nordea Fonder, har i dag valts till ny ordförande i Fondbolagens förenings styrelse. Vid stämman valdes även Carl Cederschiöld, Handelsbanken Fonder, till ny vice ordförande och Åsa Wallenberg, SPP Fonder, som ny styrelseledamot.

Det beslutades vid föreningens stämma på måndagen.

”Att få vara med i diskussionen kring förutsättningarna för ett folksparande som fonder känns både spännande och ansvarsfullt. Det finns många viktiga frågor att fokusera på, premiepensionssparandet är en till exempel. Det ska bli kul att tillsammans med både styrelsekollegor och kansliet få fortsätta att driva branschgemensamma frågor, säger Maria Rengefors, ordförande i Fondbolagens förening.

 

Fondbolagens förenings styrelse:

Ordförande: 
Maria Rengefors
            Nordea Fonder                                                          

Vice ordförande: 
Carl Cederschiöld
         Handelsbanken Fonder                                        
 

Övriga ordinarie ledamöter:
Peter Branner                 SEB Investment Management                           omval
Annelie Enquist              Skandia Fonder                                                   omval
Helena Hillström           Didner & Gerge Fonder                                      omval
Liza Jonson                      Swedbank Robur                                                 omval
Magnus Lekander          East Capital                                                          omval
Johan Wahlman              FIM Fonder                                                          omval
Åsa Wallenberg               SPP Fonder                                                          nyval

 

Vid frågor kontakta:

Maria Rengefors, ordförande Fondbolagens förening
073-357 74 03

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se