Pressmeddelande Publicerad

Mycket stort nysparande i fonder under maj

I maj noterades ett totalt nysparande i fonder på närmare 39 miljarder kronor. Liksom under tidigare månader i år gjordes nettoinsättningar främst i aktiefonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 72 miljarder kronor och uppgick vid utgången av maj till rekordhöga 7 740 miljarder.

Under maj genomfördes den årliga insättningen av fondrabatter (på avgiften) och arvsvinster på spararnas premiepensionskonton. Premiepensionen uppvisade ett nettoinflöde på drygt 10 miljarder kronor, vilket bidrog till att ett redan stort nysparande i fonder blev ännu större. Det totala nysparandet i fonder uppgick under maj månad till hela 38,8 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 32,6 miljarder och i långa räntefonder nettosparades 6,5 miljarder. Även hedgefonder och korta räntefonder hade nettoinflöden på 6,9 respektive 0,5 miljarder kronor. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från blandfonder på 7,3 miljarder.

Hittills i år uppvisar fonder ett totalt nysparande på 81,9 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till 78,9 miljarder. 

”Nysparandet i fonder fick under maj viss draghjälp av den rekordstora insättningen av fondrabatter och arvsvinster inom premiepensionen. Nettoinsättningarna var dock mycket stora även med premiepensionen exkluderad. Fortsatt väljer de aktiva fondspararna i första hand aktiefonder och i synnerhet breda globalfonder”, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening.

I maj var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad. Värdet på Stockholmsbörsen steg under månaden med närmare 4 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder hade ett totalt nettoinflöde på 32,6 miljarder kronor, varav globalfonder uppvisade nettoinsättningar på 29,7 miljarder. Även Sverigefonder hade ett nettoinflöde på 3,9 miljarder. Hittills i år uppgår det totala nysparandet i aktiefonder till närmare 79 miljarder kronor och av detta har knappt 75 miljarder tillfallit globalfonder.  

*Rysslandsfonderna är sedan februari 2022 stängda för handel, vilket medför en svårighet att säkerställa en korrekt
värdering av dessa. Värdet som redovisas avseende Rysslandsfonder kan därför vara missvisande.

Långa räntefonder noterade i maj ett nettoinflöde på totalt 6,5 miljarder kronor, av vilket 3 miljarder utgjordes av nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 23,9 miljarder kronor och företagsobligationsfonder uppvisar nettoinsättningar på 9,6 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under maj månad med 71,7 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till rekordnoteringen 7 740 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 5 278 miljarder (motsvarande 68 procent) placerade i aktiefonder.


Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se


Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2024, mdkr


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, HealthInvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, Infranode, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Fonder, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, ODIN Fonder, Ruth Asset Management, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Asset Management, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Summa Equity, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Andulf Advokat, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, efa, EY, Fondo Solutions, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, Kessler Topaz Meltzer & Check LLP, Mannheimer Swartling, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Roschier, Saxena White P.A., Vinge, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.