Pressmeddelande Publicerad

Negativa marknadsutsikter idag, men bättre om ett halvår

Optimismen sjunker något när 22 fondförvaltare bedömer marknadsutsikterna och Stockholmsbörsens utveckling. Förvaltarbarometern sjunker till 54,5 från 56,3 vid den senaste mätningen i juni. Det är framför allt i dagsläget som förvaltarna är negativa till marknadsutsikterna. På ett halvårs sikt tror de flesta att utsikterna är bättre. Förvaltarna är inte överens om hur Stockholmsbörsen kommer att utvecklas i det korta perspektivet, men på 1–2 års sikt tror 18 av 22 på en positiv utveckling. När vi frågar om vilken marknad och bransch som är intressantast svarar de USA och IT-sektorn.

Det är 22 fondförvaltare som har besvarat fyra frågor om marknadsutsikterna och den förväntade börsutvecklingen på Stockholmsbörsen när Fondbolagens förening för fjortonde kvartalet i rad presenterar förvaltarbarometern.

18 av 22 förvaltare har en negativ syn på marknadsutsikterna för ekonomin i dagsläget. 3 förvaltare har en positiv syn medan en förvaltare har en varken negativ eller positiv syn.

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer

Automatiskt genererad beskrivning

I den andra frågan bedömer förvaltarna marknadsutsikterna om ett halvår och svarar i förhållande till vad de svarade på den första frågan. 12 förvaltare tror då att marknadsutsikterna kommer att vara bättre. 6 förvaltare tror på en oförändrad marknadsutsikt medan 4 förvaltare har en ännu sämre syn om ett halvår.

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer

Automatiskt genererad beskrivning

”Vi och marknaden generellt förväntar sig att den svenska räntehöjningscykeln kommer vara passerad inom sex månader vilket är positivt både för konsumenter och för marknaden i allmänhet.

Om ett halvår kommer ränteläget vara annorlunda då vi troligtvis nått toppen av räntehöjningarna och med utsikter om sänkningar, det ger ett förändrat läge och bättre marknadsutsikter”, säger Elena Herrero, förvaltare på Indecap Fonder.

Blandad syn på Stockholmsbörsens utveckling det kommande halvåret

Den tredje frågan berör utvecklingen på Stockholmsbörsen det närmaste halvåret och resultatet visar att förvaltarnas syn skiljer sig. 9 förvaltare har en positiv eller mycket positiv syn på börsens utveckling. 7 förvaltare tror på en negativ utveckling, medan 6 förvaltare har en varken positiv eller negativ syn på Stockholmsbörsen de kommande 6 månaderna.

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer

Automatiskt genererad beskrivning

När förvaltarna blickar framåt 1 till 2 år är de mer överens. 18 av 22 förvaltare tror på en mycket positiv eller positiv utveckling medan 3 förvaltare har en varken positiv eller negativ syn. 1 förvaltare har en negativ syn för tidshorisonten.

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer

Automatiskt genererad beskrivning

”Börsen ligger alltid lite före konjunkturen och långsiktigt bör börsen vara en av de bästa exponeringarna för den långsiktiga spararen”, säger Johan Svedin, VD Indecap Fonder.

USA och IT mest intressant för förvaltarna

Förvaltarna har också möjlighet att besvara frågan om vilken marknad som de tycker är mest intressant just nu. Resultatet visar att USA är mest intressant med 9 svar, följt av Sverige med 7 och Europa på 4.

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer

Automatiskt genererad beskrivning

På frågan om vilken bransch som är mest intressant, också det en frivillig fråga, svarar 10 förvaltare IT-sektorn. Hälften så många svarar att medicinteknik är den mest intressanta branschen just nu.

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, linje

Automatiskt genererad beskrivning

Metod

Förvaltarbarometerns huvudindex är uppbyggt av fyra frågor. Dessa fyra frågor väger lika mycket och vägs samman till ett index som uppdateras en gång per kvartal. Huvudindex kan maximalt nå en nivå om 100, och de olika frågornas individuella bidrag till index kan max nå ett värde om 25.  Ett värde över 50 betyder att fler av respondenterna är positiva än negativa, och tvärtom.

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, Graf

Automatiskt genererad beskrivning

För frågor och kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Elena Herrero, förvaltare Indecap Fonder
elena.herrero@indecap.se

Johan Svedin, VD Indecap Fonder
johan.svedin@indecap.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EFA, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Vinge, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.