Pressmeddelande Publicerad

Nettoinflöden för fonder med hållbara investeringar som mål

Statistik uppdelat efter hållbarhetsdeklaration visar hur det svenska fondsparandet är fördelat mellan fonder som (enligt EU:s regelverk) ”främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper” (artikel 8), fonder som ”har hållbara investeringar som mål” (artikel 9), samt ”övriga fonder”. Hållbarhetsdeklarationerna innebär olika informationskrav enligt regelverket. Artikel 8-fonderna utgör 90 procent av den svenska fondförmögenheten och såg ett visst inflöde under det tredje kvartalet. Totalt under årets tre första kvartal visar dock artikel 9-fonder och övriga fonder nettoinflöden, medan artikel 8-fonderna visar nettoutflöden.

Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (”artikel 8-fonder”) dominerar svenska folkets fondsparande. Per den sista september 2022 uppgick fondförmögenheten i artikel-8 fonder till 5 629 miljarder kronor vilket motsvarade 90 procent av den totala fondförmögenheten. Fonder med hållbara investeringar som mål (”artikel-9 fonder”) uppgick till 231 miljarder vilket motsvarade 4 procent av fondförmögenheten. Slutligen uppgick övriga fonder (de fonder som inte ingår i de två tidigare kategorierna) till 328 miljarder kronor, vilket motsvarade 6 procent av den totala fondförmögenheten.

Nettosparandet i fonder under det tredje kvartalet präglades av nettosparande i räntefonder. Analyserat utifrån hållbarhetsdeklaration kan konstateras att nettosparandet främst härrörde från artikel 9-fonder, 7,5 mdkr, följt av artikel 8-fonder, 4,7 mdkr, medan övriga fonder uppvisade ett nettouttag på -4,8 miljarder kronor.

Summerat över årets tre första kvartal var det stor skillnad i nettoflöden när fonderna analyseras efter sin respektive hållbarhetsdeklaration. Totalt uppgick nettouttagen till 28 miljarder kronor. Artikel 8-fonder uppvisade nettoutflöden på hela 50 miljarder. Intressant är att både artikel 9-fonder och kategorin övriga fonder i stället hade nettoinflöden under perioden. Det går inte med säkerhet att veta orsakerna till detta, men en gissning är att artikel 9-fonder väljs för att de har hållbarhet som mål. Kategorin övriga fonder har troligtvis snarare valts för sin riskprofil (här dominerar fonder med låg aktierisk såsom hedgefonder och räntefonder) än för att de inte är artikel 9-/artikel 8-fonder.

 ”Att fler säljer än köper fonder i år är inte konstigt. Det beror på den negativa börsutvecklingen. Någon säljer med oro för att förlora pengar, medan en annan försöker tajma ett bättre köpläge senare. Men de flesta är långsiktiga och låter pengarna vara. Mest tålamod har de som investerar i fonder med hållbarhet som mål. På totalen gör de tvärt emot majoriteten och ökar sina insättningar. Jag tycker att den som kan vara långsiktig gör rätt i att våga ha tålamod”, säger Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening.

Läs mer i bilaga: Kvartalsrapport efter hållbarhetsdeklaration (kv3)

 

FAKTA OM FONDSPARANDE EFTER HÅLLBARHETSDEKLARATION

Sedan mars 2021 ska fonder följa EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (”Disclosureförordningen eller SFDR”). Denna förordning ställer krav på att fonderna ska berätta om sitt hållbarhetsarbete.

Fonder som ”främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper” ska lämna upplysningar om sitt hållbarhetsarbete enligt artikel 8 i SFDR. Det innebär att alla fonder som i sin förvaltning tar hänsyn till miljörelaterade eller sociala aspekter ska informera om det. I Sverige finns en lång tradition där fonder, p.g.a. spararnas preferenser, har exkluderat placeringar som strider mot internationella konventioner som Sverige ansluter sig till eller investeringar i vissa sektorer, t.ex. tobak, alkohol, porr eller kolkraft. Detta kan förklara varför vi i Sverige har en hög andel fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8). Denna typ av fonder kan främja nämnda egenskaper i varierande utsträckning.

Fonder som ”har hållbara investeringar som mål” ska lämna upplysningar enligt artikel 9 i SFDR. Samtliga investeringar i dessa fonder ska ha hållbarhet som mål.

De fonder som inte ska lämna uppgifter enligt artikel 8 och 9 i SFDR (övriga fonder) ska lämna upplysningar enligt artikel 6. Det innebär att fonderna ska informera om de tar hänsyn till hållbarhetsrisker och i så fall hur.

Fondbolagens förening publicerar sedan 2022 kvartalsvis svenska sparares fondsparande fördelat efter fondernas hållbarhetsdeklaration. Statistiken omfattar fonder som marknadsförs och säljs i Sverige.

 

För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Celina Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, PwC Sverige, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.