Pressmeddelande Publicerad

Nettoinsättningar i fonder under april

I april noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 3,3 miljarder kronor. Såväl aktiefonder som blandfonder och hedgefonder hade nettoinsättningar under månaden. Däremot uppvisade räntefonder, i synnerhet korta räntefonder, nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med närmare 209 miljarder kronor och uppgick vid utgången av april till 6 258 miljarder.

Under april månad gjordes nettoinsättningar i fonder på totalt 3,3 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 3,9 miljarder och i blandfonder nettosparades 1,1 miljarder. Även hedgefonder noterade nettoinflöden på 2,4 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder på 4,1 miljarder och från långa räntefonder på 0,3 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 31,8 miljarder kronor, varav 30,5 miljarder utgör nettouttag från aktiefonder.

 

”För första gången i år är det övervägande köp i fonder. De aktiva fondspararna vågar nu ta lite mer risk än vad vi sett tidigare under året. För aktiefonder ser vi köp i global-, Nordamerika- och Sverigefonder medan Europafonderna fortsatt säljs. Även blandfonder köps av spararna samtidigt som korta räntefonder säljs. Det är ett trendbrott med ökad riskvilja under detta turbulenta börsår”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening. 

I april var utvecklingen på många av världens aktiemarknader negativ och värdet på Stockholmsbörsen sjönk under månaden med närmare 4 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade trots detta ett nettoinflöde på totalt 3,9 miljarder kronor och störst var insättningarna i globalfonder och USA-fonder. Däremot gjordes under månaden nettouttag från Europafonder.

Indexfonder uppvisade i april nettoinsättningar på 4,6 miljarder kronor.

*Rysslandsfonderna är fortsatt stängda, vilket betyder att värdet som redovisas i statistiken för april baseras på senaste NAV-kurs (oftast 25 februari) och ska därmed inte ses som en uppskattning av värdet per den 30/4.

Långa räntefonder noterade i april ett totalt nettoutflöde på 0,3 miljarder kronor.  Företagsobligationsfonder uppvisade dock under månaden nettoinsättningar på 0,6 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under april med 209 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6 258 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 4 042 miljarder (motsvarande 64 procent) placerade i aktiefonder.

För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se


Nettosparandet i fonder 2022, mdkr

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Celina Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide Asset Management, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.