Pressmeddelande Publicerad

Nettoutflöde från fonder efter fortsatt börsoro i september

I september noterades ett sammanlagt nettoutflöde från fonder på 13,4 miljarder kronor. Hedgefonder och korta räntefonder hade nettoinsättningar, medan aktiefonder, blandfonder och långa räntefonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 368 miljarder kronor och uppgick vid utgången av september till 5 763 miljarder.

Under september månad noterade fonder ett sammanlagt nettoutflöde på 13,4 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettouttag på 11,4 miljarder och från blandfonder gjordes nettouttag på 1,7 miljarder. Även långa räntefonder uppvisade nettoutflöden på 1,1 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i korta räntefonder på 0,4 miljarder och i hedgefonder på 0,6 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 34,8 miljarder kronor. Från aktiefonder uppgår nettouttagen till 40 miljarder. 

 

”September var ingen rolig månad för den som äger aktiefonder. De flesta börser föll i värde. Trots att den långsiktiga gör klokast i att fortsätta månadsspara, ser vi återigen att fler säljer än köper. Men Sverigefonder sticker ut med övervägande köp. Kanske är det aktiva sparare som hoppas på bottenkänning efter tre mycket tuffa kvartal. Att mer pengar hittar tillbaka till korta räntefonder och hedgefonder förvånar inte. Det är precis vad vi sett tidigare under året också när börserna faller”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

I september var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader mycket svag. Värdet på Stockholmsbörsen minskade under månaden med drygt 7 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett nettoutflöde på totalt 11,4 miljarder kronor och uttag gjordes från de flesta aktiefondkategorierna. Störst var nettouttagen från branschfonder, globalfonder och Europafonder. Sverigefonder utgjorde däremot ett av få undantag med nettoinsättningar under månaden.

Trots utflödet totalt för aktiefonder uppvisade indexfonder nettoinsättningar på 4,5 miljarder kronor under september månad.

*Rysslandsfonderna är sedan februari stängda för handel, vilket medför en svårighet att säkerställa en korrekt
värdering av dessa. Värdet som redovisas avseende Rysslandsfonder kan därför vara missvisande.

Långa räntefonder noterade i september ett totalt nettoutflöde på 1,1 miljarder kronor. För företagsobligationsfonder uppgick nettouttagen under månaden till 2,9 miljarder. Hittills i år uppvisar långa räntefonder ett nettoutflöde på totalt 7,5 miljarder kronor. Från företagsobligationsfonder uppgår nettouttagen till 12 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under september med 368 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 5 763 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 3 649 miljarder (motsvarande 63 procent) placerade i aktiefonder.

För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se

 
Nettosparandet i fonder 2022, mdkr

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Celina Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, PwC Sverige, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.