Pressmeddelande Publicerad

Nettouttag från fonder under augusti

I augusti noterades ett nettoutflöde från fonder på totalt 5,5 miljarder kronor. Långa räntefonder hade nettoinsättningar, medan övriga fondtyper uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 29 miljarder kronor och uppgick vid utgången av augusti till 6 761 miljarder.

Under augusti månad noterade fonder ett sammanlagt nettoutflöde på 5,5 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettouttag på 1,3 miljarder och från blandfonder gjordes nettouttag på 2,3 miljarder. Även korta räntefonder och hedgefonder hade nettoutflöden på 0,5 respektive 1,5 miljarder kronor. Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i långa räntefonder på 0,7 miljarder.  

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoinflöde på totalt 54,7 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till hela 77,4 miljarder. 

”I augusti gjordes det uttag ur fonder för första gången sedan oktober 2022. Det gäller både fonder totalt och den största kategorin, aktiefonder. De aktiva spararna har tidigare under året köpt aktiefonder trots börsnedgångar, men i augusti bröts den trenden. Den svaga kronan påverkar säkerligen när spararna fortsätter att köpa fonder med inriktning mot USA samtidigt som en lång period av inflöden i Sverigefonder nu i augusti växlats mot uttag”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening. 

Under augusti var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad. Värdet på Stockholmsbörsen sjönk under månaden med närmare 4 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett nettoutflöde på totalt 1,3 miljarder kronor och störst var nettouttagen från Sverigefonder och branschfonder. Däremot gjordes fortsatta insättningar i globalfonder och USA-fonder. Noterbart är även att indexfonder fortsatt uppvisar ett positivt nysparande med nettoinsättningar på 7,8 miljarder kronor under augusti månad.

*Rysslandsfonderna är sedan februari 2022 stängda för handel, vilket medför en svårighet att säkerställa en korrekt
värdering av dessa. Värdet som redovisas avseende Rysslandsfonder kan därför vara missvisande.

Långa räntefonder noterade i augusti ett nettoinflöde på totalt 0,7 miljarder kronor, av vilket 47 miljoner utgjordes av nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 18,8 miljarder kronor och av detta utgör 10,7 miljarder nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under augusti med 29 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6 761 miljarder. Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med närmare 700 miljarder kronor. Av det totala fondkapitalet var 4 515 miljarder (motsvarande 67 procent) placerade i aktiefonder.


För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2023, mdkr


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Fonder, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EFA, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Vinge, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.