Pressmeddelande Publicerad

Nettouttag från fonder under oktober

I oktober noterades ett nettoutflöde från fonder på totalt 8,9 miljarder kronor. I första hand gjordes nettouttag från aktiefonder och blandfonder, medan långa räntefonder och hedgefonder uppvisade nettoinsättningar.   Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 113 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till 6 425 miljarder.

Under oktober månad uppvisade fonder ett sammanlagt nettoutflöde på 8,9 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettouttag på 7,7 miljarder och från blandfonder gjordes nettouttag på 2,2 miljarder. Även korta räntefonder hade nettouttag på 0,3 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i långa räntefonder på 0,6 miljarder och i hedgefonder på 0,5 miljarder.  

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoinflöde på totalt 46,2 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till hela 71,2 miljarder. 

”Det är tuffa höstmånader för många fondsparare som ser sina pengar minska i värde när börserna går nedåt. Därför känns det känslomässigt helt naturligt att vi nu för andra gången i år sammanfattar en månad med större uttag än insättningar. Det är däremot mer rationellt att fortsätta köpa om sparmålet tillåter att pengarna utsätts för svängningar. Långsiktiga sparmål måste tåla turbulens för att ta sig till en högre höjd. Intressant är också att aktiva sparare kanske försöker undvika valutamässig motvind när de väljer Sverigefonder efter mycket debatt om den svaga svenska kronan”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening. 

Under oktober var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader negativ. Värdet på Stockholmsbörsen sjönk under månaden med 3,5 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder noterade ett sammanlagt nettoutflöde på 7,7 miljarder kronor och störst var uttagen från branschfonder. Däremot gjordes under månaden nettoinsättningar i Sverigefonder. Noterbart är även att indexfonder fortsatt uppvisar nettoinflöden med ett nysparande på 3 miljarder kronor under oktober månad.

*Rysslandsfonderna är sedan februari 2022 stängda för handel, vilket medför en svårighet att säkerställa en korrekt
värdering av dessa. Värdet som redovisas avseende Rysslandsfonder kan därför vara missvisande.

Långa räntefonder noterade i oktober ett nettoinflöde på totalt 0,6 miljarder kronor. Från företagsobligationsfonder gjordes dock nettouttag om knappt 0,6 miljarder. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 21,5 miljarder kronor och av detta utgör 11,7 miljarder nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under oktober med närmare 113 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6 425 miljarder. Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med drygt 358 miljarder kronor. Av det totala fondkapitalet var 4 223 miljarder (motsvarande 66 procent) placerade i aktiefonder.


För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2023, mdkr


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Fonder, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, Ruth Asset Management, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EFA, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Vinge, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.