Pressmeddelande Publicerad

Nio av tio sparar till sina barn

En majoritet av föräldrarna, hela 90 procent, sparar till sina barn. Det visar en undersökning som Kantar Sifo Prospera utfört på uppdrag av Fondbolagens förening. Sju av tio sparar i fonder, och det är ungefär lika vanligt att spara i eget namn som i barnets namn.  

Hela 90 % av föräldrar med barn under 18 år sparar till sina barn, en ökning från 86 % 2020. Under det senaste året, som till stor del har präglats av coronakrisen, har 84 % behållit sitt sparande på samma nivå, och 12 % har ökat sitt barnsparande. Endast 4 % har minskat sparandet.

De flesta sparar regelbundet i fonder

I likhet med tidigare år har de flesta föräldrar, sju av tio, valt att spara i fonder. 42 % sparar på ett sparkonto och 17 % har valt att investera i aktier för sitt barns räkning. En stor majoritet, 86 %, sparar regelbundet t.ex. genom ett månadssparande.

”Något färre sparar på sparkonto i årets mätning, vilket är bra. Eftersom ett barnsparande vanligtvis är väldigt långsiktigt är det fördelaktigt med en exponering mot de finansiella marknaderna för att öka chansen till högre avkastning. Det är svårt att tajma marknadernas upp- och nedgångar, men ett regelbundet månadssparande i fonder är ett utmärkt sätt att sprida riskerna. Om man i stället sparar på ett sparkonto med nollränta kommer värdet på sparandet urholkas med tiden på grund av inflationen”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

Det är vanligast att man sparar upp till 500 kronor per månad (38 %), följt av 500-999 kronor (27 %). Strax över en fjärdedel av föräldrarna sparar 1000-1999 kronor, och en liten andel (4 %) sparar 2000-4999 kronor per månad till sina barn.

”Ett månadssparande på 500 kronor per månad i en fond kan resultera i ett riktigt bra bidrag till exempelvis en insats till första lägenheten. Med en genomsnittsavkastning på 8 procent per år i 18 år skulle barnet ha över 230 000 kronor på sin myndighetsdag. Ett tips kan vara att försöka inkludera barnet i sparandets utveckling i takt med att det blir lite äldre för att på så vis även försöka locka fram ett eget sparintresse”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet".

De flesta sparar i barnets namn – men det finns fördelar med att spara i ditt eget

Fondsparandet sker främst via investeringssparkonto (51 %), men 35 % uppger att de har ett direktsparande i fonder; 15 % har valt att spara via en kapitalförsäkring. Fler föräldrar, 74 %, uppger att de sparar till sina barn på separata konton än förra året (70 %). Drygt en femtedel har valt att spara på ett och samma konto till barnen. Det är lika vanligt att man sparar i sitt eget namn (47 %) som att man sparar i barnets/-ens namn (48 %).

En klar majoritet (58 %) uppger samtidigt att om de hade gjort valet idag hade de valt att spara i barnets/-ens namn. 29 % svarar att de hade valt att spara i sitt eget namn.

”Att spara på ett ISK är fördelaktigt för de flesta, men det är viktigt att fundera på om du ska spara i ditt eget eller barnets namn. Om du vill ha möjligheten att kontrollera när barnet ska få tillgång till sparandet, och inte riskera att det går till nöjen och sådant du inte har tänkt, kan det vara en bra idé att spara i eget namn. Ett annat alternativ är en kapitalförsäkring där du helt enkelt kan ange barnet som förmånstagare, du kan fortfarande kontrollera när uttagen ska ske, men du kan även vara helt säker på att sparandet går till barnet om något skulle hända”, säger Johanna Englundh.

Aktiefonder populärast

66 % av föräldrarna har valt att spara i aktiefonder och 31 % har valt räntefonder, en liten riskjustering från 2020 då 70 % sparade i aktiefonder och 28 % i räntefonder. Det är dock stora skillnader mellan männen och kvinnorna när det kommer till val av aktiefonder. 77 % av männen uppger att de valt aktiefonder till barnets sparande, jämfört med 55 % av kvinnorna. Samtidigt har en lika stor andel kvinnor som män valt räntefonder (31 %). En tredjedel av kvinnorna uppger att de inte vet vilken fondtyp de sparar i, mer än dubbelt så många som bland männen (13 %). 

Något fler föräldrar (47 %) väljer dock att spara i 2-4 fonder jämfört med ifjol (44 %), samtidigt som andelen som enbart sparar i 1 fond har minskat från 21 % till 17 %. 

Det är också vanligt att far- och morföräldrar sparar till sina barnbarn (42 %). Den vanligaste sparformen är även här fonder (64 %), följt av sparkonto (33 %), medan endast en av tio sparar i aktier.

Vanligast att barnen använder sparpengarna till boende

71 % av föräldrarna med vuxna barn uppger att barnen har använt pengarna som det var tänkt, 17 % vet inte vad pengarna har använts till och 13 % uppger att pengarna använts på ett annat sätt än det från början var tänkt.

Det vanligaste är att barnen använt pengarna till boende (53 %), följt av körkort (33 %). 10 % har använt pengarna till en resa.

Sparekonomer diskuterar barnsparande - välkommen till seminarium  onsdagen den 8e december kl. 18.00.

Bilaga: Kantar Sifo Prospera Barnsparundersökning