Pressmeddelande Publicerad

Ny forskning visar fondsparandets fördelning bland alla svenskar på individnivå

Nya data om svenskarnas fondsparande kan nu presenteras. Genom bearbetning av anonymiserad registerdata i en ny databas har professor Daniel Waldenström kunnat beskriva frågeställningar som inte tidigare gått att analysera. Det finns flera intressanta mönster. En slutsats som görs är att fonder är en viktig sparform för många svenskar. Det gäller även bland individer med låga inkomster.

Daniel Waldenström, professor vid Institutet för Näringslivsforskning, kan genom analys av registerdata visa hur fondägandet ser ut i olika grupper, och hur det har utvecklats över tid. I en färsk rapport presenteras en kartläggning av fondägandets utbredning i Sverige. Särskilda undersökningar görs av fondägandet bland kvinnor och män, inom olika åldrar och i grupper med olika utbildningsbakgrund.

En uppgift för Fondbolagens förening är att öka kännedom och sprida kunskap om fondsparandet i Sverige. Föreningen har därför finansierat denna deskriptiva analys av fondsparandet i Sverige.

Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna vad gäller fondägandet i Sverige:

  • Hälften av den vuxna befolkningen äger fonder antingen direkt eller via ISK.
  • Nästan samtliga vuxna äger fonder i någon form (direkt, premiepension, avtalspension).
  • Historiskt inträffade den stora spridningen av fondägandet under 1980- och 90-talen.
  • Könsskillnaderna i fondägande är mycket små, både gällande andelen som äger fonder och storleken på fondinnehaven.
  • Den enda tydliga könsskillnaden i fondägande är att mäns fondägande är förknippat med en högre risknivå, orsakat av en högre andel aktiefonder och en lägre andel räntefonder.
  • Fondägande ser olika ut över livscykeln. Unga vuxna och ålderspensionärer äger fonder i mindre utsträckning än medelålders personer.
  • Utbildning har ett starkt samband med fondägande. Högskoleutbildade personer äger fonder i dubbelt så stor utsträckning som personer med högst nioårig grundskola. Detta gäller både andelen ägare och storleken på fondinnehaven.
  • Högutbildade personer har i högre grad än lågutbildade placerat fonder i ISK, vilket har varit en skattemässigt relativt gynnsam sparform under 2010-talet.
  • Barns fondägande är relativt utspritt och i tonåren äger hälften av alla barn fonder. Fonder är den viktigaste sparformen för barn i alla åldrar.
  • Föräldrars utbildningsbakgrund spelar roll för barns fondägande, men inte i lika hög utsträckning som för föräldrarnas egna fondägande. Fonder kan därmed innebära en faktor som utjämnar livschanser i den unga generationen.

”Fondägande är idag svenska folkets allra viktigaste sparform vid sidan av bostadsägande. Rapporten presenterar nya fakta över fondägandets utbredning i olika befolkningsgrupper och hur den har utvecklats under de senaste decennierna. Resultaten kan förhoppningsvis fördjupa förståelsen av fondägandets betydelse för hushållens ekonomi och förbättra diskussionen om de regler och skatter som berör fondsparande”, säger Daniel Waldenström, professor vid Institutet för Näringslivsforskning.

”Det är viktigt med forskning som bidrar till att öka förståelsen för hushållens sparbeteende,” säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening. ”Det är glädjande att se hur fondsparandet har gått från nästan ingenting till att vara en betydande del av så många personers sparande. Vi ser på fondsparandet som ett sätt till demokratisering av finansmarknaden. Det är också mycket bra att det nu har skapats en databas med information om fondägandet på individnivå till gagn för framtida forskning.”   

Läs mer i rapporten ”Fondsparandets struktur i Sverige: En empirisk undersökning” (bilaga).

För frågor om rapporten kontakta:

Daniel Waldenström, professor vid Institutet för Näringslivsforskning, daniel.waldenstrom@ifn.se tfn 070-491 60 82

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening, eva.reimers@fondbolagen.se tfn 070-644 31 70

Fondbolagens förenings medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Celina Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide Asset Management, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management