Pressmeddelande Publicerad

Ny rapport: Inga skäl att styra mot indexfonder i premiepensionssystemet

Fondbolagens förening har analyserat avkastningen för premiepensionens fonder i olika kategorier under olika perioder. Slutsatsen är entydig: avkastningen är inte högre för indexfonder än för aktivt förvaltade fonder inom samma kategorier. Samtidigt föreslås nya regler som gynnar indexfonder, utan att det finns några tydliga fördelar för pensionsspararna.

Utredningen ”Ett bättre premiepensionssystem” (SOU 2019:44) föreslog i november nya regler för ett upphandlat fondtorg. Förslaget innebär att det blir mer komplicerat för spararna att göra egna fondval, och att de sparare som ändå vill göra egna val i första hand kommer att styras mot indexfonder i ett nytt steg som införs genom ett s.k. kategorival. I sista hand får spararna möjlighet att välja bland ett antal upphandlade fonder, dvs. även aktivt förvaltade fonder. Men även i detta något bredare fondtorg kommer själva upphandlingsformatet att styra mot framförallt indexfonder som klarar av att hantera stora och plötsliga kapitalflöden i samband med upphandlingarna. Kapacitetskriterier kommer att sättas före kvalitetskriterier.

Fondbolagens förening har i en ny rapport gjort en genomgång av utfallet i premiepensionen – vilka fonder spararna har valt, i vilka fondkategorier det finns indexfonder och hur avkastningen ser ut. Idag har spararna ofta valt fonder i kategorier där det finns få eller inga indexfonder. En jämförelse av avkastningen inom de kategorier där det finns indexfonder visar också att det inte finns anledning att premiera indexfonderna framför andra fonder.

”I premiepensionssystemet kan spararna välja aktivt förvaltade fonder till ett mycket förmånligt pris. Vår genomgång av avkastningen inom olika fondkategorier visar att indexfonder inte har gett spararna en högre avkastning inom premiepensionen. Det finns alltså ingen anledning att, som utredningen föreslår, speciellt konstruera om systemet för att lyfta fram indexfonder. Spararna får inte bättre avkastning, systemet kompliceras i onödan med ett nytt steg, och pensionspengarna koncentreras till ett fåtal aktörer”, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening. 

För mer information, se bilagd rapport "Ska indexfonder ges en särställning i premiepensionen?"


Vid frågor kontakta:
Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 06 / 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se 

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder. 

Associerade medlemmar
Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.