Pressmeddelande Publicerad

Ny studie: trender på fondmarknaden 1979-2019

Fondbolagens förening har gjort en långtidsstudie som visar fondmarknadens utveckling under de senaste 40 åren. Utvecklingen under vart och ett av de fyra decennierna beskrivs, tillsammans med de långsiktiga trenderna på marknaden. Framsynta politiska beslut i kombination med innovationer från branschen har bidragit till en exceptionell utveckling.

Här är några fakta och trender som går att utläsa av studien:

  • Fondförmögenheten har vuxit från 1 miljard till  4 424 miljarder
  • Fondernas andel av svenskarnas sparportföljer har gått från 0,3 % 1980 till 34 % 2018
  • Aktiefondssparandet har diversifierats – tidigare låg merparten av sparandet i Sverigefonder, idag är det fördelat på en mängd olika placeringsinriktningar
  • Spararna har blivit mer kostnadsmedvetna och indexfondernas andel har ökat
  • Direktsparandet i fonder har minskat till förmån för pensions- och försäkringssparande
  • Hållbara fonder har gått från nischprodukt till mainstream

Studien gör också en genomgång av hushållens sparande, t.ex. belyses hushållens tillgångar, sparkvot och finansiella nettosparande.

Bilaga: Fondmarknadens utveckling 1979-2019 - Så blev Sverige världsmästare i fondsparande

 

För frågor om studien kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se