Pressmeddelande Publicerad

Ny undersökning om privatekonomi och fondsparande: stort upplevt kunskapsgap mellan könen

Kvinnor har väsentligt sämre självförtroende när det gäller sparande och privatekonomi än vad män har. Det är en av slutsatserna av Fondbolagens förenings undersökning, som också visar på skillnader mellan könen vad gäller bl.a. risktagande och storlek på sparandet.

 Fondbolagens förening har genomfört en undersökning om kvinnors respektive mäns fondsparande. Resultaten visar på ett stort upplevt kunskapsgap.

Respondenterna har fått svara på frågan ”Hur skulle du bedöma din kunskap om sparande och privatekonomi (pensioner, skatter och olika sparformer) jämfört med andra personer av samma kön som du?”

 • 26 procent av kvinnorna uppgav att ”Mina kunskaper är sämre än genomsnittet”.
 • 18 procent av männen uppgav att ”Mina kunskaper är sämre än genomsnittet”.
 • 9 procent av kvinnorna uppgav att de har bättre kunskaper än genomsnittet, att jämföra med 23 procent av männen.    
 • Bland de yngre kvinnorna (18-42 år) är det särskilt många (31 %) som bedömer sin kunskap som lägre än snittet.

"Ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att stärka kvinnors självförtroende när det gäller privatekonomi och sparande. Vi ställs inför många viktiga privatekonomiska beslut i vårt dagliga liv: allt från vardagsekonomi och bostadsköp till långsiktigt sparande och försäkringar. Att ha en ekonomisk buffert ger trygghet och frihet", säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

"Det finns ingen anledning att kvinnor ska ha sämre självförtroende när det gäller privatekonomi. Vi kan t.ex. titta på utfallet i premiepensionen, där det inte finns någon skillnad mellan mäns och kvinnors avkastning. Vi kan också se att det är dubbelt så många män som kvinnor som har skulder registrerade hos Kronofogden", säger Fredrik Nordström.

Även när det gäller hur fondsparandet går till finns det skillnader mellan kvinnor och män. Som att kvinnor sparar mindre belopp och oftare har en lågriskprofil i sitt sparande.  

 • På en fråga om risknivå väljer betydligt fler män, 54 procent, än kvinnor, 33 procent, svarsalternativet ”Kan tänka mig att ta högre risk för att få högre avkastning.”
 • Bland kvinnor väljer 40 procent svarsalternativet ”Låg risk är viktigast”, att jämföra med 30 procent av männen. 

Vilka typer av fonder sparar män respektive kvinnor mest i? Kvinnors val är mer jämnt fördelat över olika fondtyper. 

 • Kvinnors vanligaste fondval är svensk aktiefond och blandfond, med vardera 21 procent.
 • Bland männen finns en klar favorit, 37 procent har valt en svensk aktiefond.

Hur stort belopp lägger kvinnor respektive män på sitt månadssparande?

 • Oavsett kön är det vanligast att spara 500 kronor eller mindre i månaden.
 • Bland dem som sparar 5000 kronor eller mer är de flesta män. 8 procent av männen har angett det svarsalternativet, att jämföra med 3 procent av kvinnorna.

Finns det något område inom fondsparande där män och kvinnor är lika varandra? Ja, när det gäller beslutet att ha ett privat fondsparande.

 • På frågan ”Har du ett privat fondsparande” svarar 65 procent av kvinnorna och 70 procent av männen ”Ja”.
 • Av dem som sparar i fonder har 70 procent av kvinnorna och 66 procent av männen ett månadssparande.

Välkommen att kontakta Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening, för intervju och frågor kring resultatet och kunskapsgapet mellan könen.

Undersökningen, som gjorts i samarbete med Kantar Sifo Prospera, går att hitta på följande länk: http://fondbolagen.se/sv/Studier/Studier/.

 

Vid frågor kontakta:

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 06 / 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se