Pressmeddelande Publicerad

Nya rekord för fondsparandet under 2017

Under 2017 nysparade fondspararna i Sverige totalt 112 miljarder kronor. Tillsammans med en värdeökning på närmare 340 miljarder innebär det att den totala fondförmögenheten vid utgången av 2017 stigit till rekordhöga 4 018 miljarder kronor.   Den största delen av årets nysparande gick till aktiefonder, med nettoinsättningar på drygt 47 miljarder kronor. Även obligationsfonder och blandfonder uppvisade nettoinflöden, medan penningmarknadsfonder noterade nettouttag. Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige.

”2017 blev ännu ett mycket starkt fondår. Den totala fondförmögenheten ökade med drygt 450 miljarder kronor och översteg vid årsskiftet för första gången någonsin 4 000 miljarder. Förmögenhetsökningen utgjordes till en fjärdedel av nysparande och till tre fjärdedelar av värdeökning”, säger Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens förening.

2017 i punkter:

 • Helåret 2017 utgjorde ytterligare ett starkt år för fondsparandet. Det sammantagna nysparandet i fonder uppgick under 2017 till 112 miljarder kronor, vilket motsvarar det tredje högsta nettoinflödet under ett enskilt år sedan statistiken började sammanställas 1994. Främst gjordes nettoinsättningar i aktiefonder, följt av obligationsfonder och blandfonder.
   
 • Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med drygt 450 miljarder kronor under året och uppgick vid utgången av 2017 till 4 018 miljarder, vilket utgör den högsta fondförmögenheten som någonsin uppmätts.
   
 • De flesta av världens aktiemarknader visade värdeökningar. I genomsnitt steg aktiefonder (mätt i SEK) med drygt 14 procent i under 2017. Sverigefonder uppvisade en genomsnittlig värdeökning på 10 procent och globalfonder steg med i genomsnitt 12 procent. Bland de fondtyper med bäst avkastning återfanns Asienfonder, med Kinafonder och Indienfonder i spetsen. Även branschfonder med inriktning mot ny teknik utvecklades mycket starkt under 2017.
   
 • Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47,3 miljarder kronor under 2017. I särklass störst inflöden hade globalfonder med 46,5 miljarder netto. Även Europafonder, Asienfonder och Sverigefonder uppvisade nettoinsättningar under 2017. Däremot gjordes det under året nettouttag från USA-fonder och Rysslandsfonder.
   
 • Intresset för indexfonder var fortsatt mycket stort. Av det totala nettoinflödet i aktiefonder under 2017 gick närmare 80 procent (37,4 mdkr) till indexfonder. Indexfonder utgjorde vid utgången av 2017 närmare 16 procent av den samlade aktiefondförmögenheten.
   
 • Blandfonder hade fortsatta nettoinflöden under de flesta månaderna 2017. Totalt nettosparades 28,8 miljarder kronor.
   
 • Även obligationsfonder (långa räntefonder) uppvisade stora nettoinsättningar under året. Totalt uppgick nysparandet till 34,3 miljarder kronor och av detta gick 16 miljarder till företagsobligationsfonder.
   
 • Däremot noterade penningmarknadsfonder (korta räntefonder) ett nettoutflöde sett över helåret på 3,2 miljarder kronor. Bidragande till detta är sannolikt det utmanande ränteläget.

Kontaktinformation:

Johanna Kull, Sparekonom
08-506 988 07 / 0704-52 48 34
johanna.kull@fondbolagen.se

Eva Reimers, Kommunikationschef
0706443170
eva.reimers@fondbolagen.se

 

För årsstatistik se bilagor ”Årsrapport 2017” samt excel-filer.

Se även http://fondbolagen.se/sv/Statistik--index/Nysparande-i-fonder/