Pressmeddelande Publicerad

Överraskande bild av intresset för premiepensionen

[2016-09-21] Hanna Helgesson skriver om intresset för valmöjligheterna i premiepensionen i den senaste utgåvan av Sparekonomen informerar.

  • Mer än sex av tio svenskar uppskattar att det finns en möjlighet att själva kunna välja fonder till premiepensionen. I åldersgruppen 18-33 år är det hela tre av fyra som tycker det är bra att kunna välja fonder själva. Det visar en stor undersökning från TNS Sifo Prospera.
  • Många utnyttjar också den möjligheten, varannan premiepensionssparare har gjort ett eget val av fonder.
  • Premiepensionsspararna är aktiva, hälften av alla sparare ser över sina placeringar minst en gång per år.
  • Två av tre sparare känner sig bekväma med hur deras premiepensionspengar är placerade.
  • Men fortfarande känner bara en av tio till att fondbolagen ger rabatter på fondavgiften i premiepensionssystemet.

 

”Mitt råd är att skaffa dig koll. Titta över ditt premiepensionssparande en gång per år, förslagsvis när det orange kuvertet kommer.Att byta fonder är inget måste, men att bli en medveten sparare är första steget till att slippa pensionsångesten.”Hanna Helgesson, sparekonom

 

Totalt är det 63 procent av spararna i premiepensionssystemet som tycker det är bra att man själv kan välja fonder för en del av sin pension. Det är en liten ökning jämfört med när undersökningen gjordes för två år sedan. Då var det 60 procent som tyckte det var bra att kunna välja själv. Bland de yngre (18-33 år) är det hela 74 procent som tycker det är bra att själv kunna få välja fonder till sin premiepension.

 

Unga gillar valfrihet:

28 procent skulle föredra att staten tog hand om hela pensionen. För två år sedan var det 35 procent som svarade att de föredrog att staten tog hand om alltihop. Bland de som anser att staten bör ta hand om alltihop är orsakerna främst att man inte vill ha ansvaret själv och att man anser att pensionen är statens skyldighet/ansvar (73 procent), att det skulle innebära en låg risk (11 procent) och att avkastningen skulle bli bra (8 procent).

Nära varannan sparare, 47 procent, har utnyttjat valfriheten och själva valt fonder till premiepensionen.

Att vi premiepensionssparare skulle vara passiva är något som ofta hörs sägas, men enligt undersökningen ser hälften av premiepensionsspararna över sina fondplaceringar minst en gång per år (49 procent). Lägger vi till dem som ser över sina placeringar med något eller några års mellanrum är vi uppe i 65 procent av spararna.

 

Aktiviteten stiger med åldern:

66 procent av alla premiepensionssparare känner sig bekväma med hur deras premiepensionssparande är placerat. Av de 13 procent som inte känner sig bekväma är de främsta orsakerna att man känner sig osäker på att man valt ”rätt” (28 procent) och för att man inte har koll på hur sparandet är placerat (27 procent).

 

Precis som tidigare år är det få av spararna som känner till att fondbolagen lämnar stora rabatter på fondernas avgifter inom premiepensionssystemet. Endast 13 procent känner till rabatten. I genomsnitt betalar du som sparare bara en tredjedel av den ordinarie fondavgiften. Före rabatt uppgår den genomsnittliga fondavgiften i premiepensionssystemet till 0,76 procent. Efter att två tredjedelar av avgiften rabatteras och återbetalas, uppgår den fondavgift som du som sparare faktiskt betalar till 0,25 procent i genomsnitt (0,31 procent exklusive AP7 Såfa).

Jag tycker resultaten från undersökningen är intressanta och ger delvis en annan bild av premiepensionsspararna än den vi vanligtvis ser. Spararna uppskattar möjligheten att själva kunna välja fonder och nära hälften har också gjort ett eget val. Vi är också aktiva i den bemärkelsen att vi kollar över vårt sparande med jämna mellanrum, vilket är jättebra. Och vi känner oss bekväma med hur sparandet är placerat.

Det är dock en liten andel som inte känner sig helt bekväma med hur sparandet är placerat och det beror främst på att man inte känner att man har koll. Så mitt råd är att skaffa dig koll. Titta över ditt premiepensionssparande en gång per år, förslagsvis när det orange kuvertet kommer. Att byta fonder är inget måste, men att bli en medveten sparare är första steget till att slippa pensionsångesten.

 

Kontakt:

Hanna Helgesson, sparekonom Fondbolagens förening
hanna.helgesson@fondbolagen.se
076-898 80 00

Tidigare inlägg: www.fondkollen.se/fondbloggen

Om Prospera-undersökningen:

TNS Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening genomfört 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt urval bland Sveriges befolkning i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst.

Undersökningen har genomförts vartannat år sedan 1990.