Pressmeddelande Publicerad

Penningmarknadsfonder lockade under februari

[2016-03-10] I februari gjordes uttag från aktiefonder, medan nettoinsättningar gjordes i penningmarknadsfonder. Månaden slutade med ett nettoutflöde från fonder på totalt 0,4 miljarder kronor. Samtidigt ökade den samlade fondförmögenheten i Sverige med närmare 10 miljarder kronor och uppgick vid utgången av februari till 3 097 miljarder.

Nettouttagen ur aktiefonder uppgick till 3,7 miljarder kronor i februari. Från obligationsfonder (långa räntefonder) uppgick nettouttagen till 1,6 miljarder. Även hedgefonder och övriga fonder uppvisade nettouttag på 0,6 respektive 0,2 miljarder. Däremot var det nettoinflöden i penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och blandfonder under månaden på 4,9 respektive 0,7 miljarder kronor. Detta medförde sammantaget att fonder under februari månad uppvisade ett totalt nettoutflöde på 0,4 miljarder kronor.

Under årets två första månader har totalt 11,2 miljarder kronor tagits ut netto från fonder.

”Fondspararna uppvisade en fortsatt försiktig inställning till aktiemarknaden under februari månad, vilket resulterade i att penningmarknadsfonder, trots det låga ränteläget, fick störst nettoinflöden”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening. 

I februari var utvecklingen på den globala aktiemarknaden marginellt negativ, medan värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg med omkring 2 procent. Aktiefonder noterade under månaden ett nettoutflöde på totalt 3,7 miljarder kronor och de flesta aktiefondkategorier uppvisade nettouttag. Däremot var det nettoinflöden i indexfonder, drygt 0,8 miljarder kronor.

Hittills i år har aktiefonder uppvisat ett totalt nettoutflöde på drygt 19 miljarder kronor.  

Obligationsfonder noterade i februari ett samanlagt nettoutflöde på 1,6 miljarder kronor. Stora uttag gjordes från företagsobligationsfonder som uppvisade ett nettoutflöde på 2,1 miljarder kronor.

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under februari med närmare 10 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 3 097 miljarder. Av den totala förmögenheten var 1 682 miljarder (motsvarande 54 procent) placerade i aktiefonder.

 

Mer statistik samt historiska data finns här.

 

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03, 0733-12 55 77, fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08, fredrik.hard@fondbolagen.se 
 

Nettosparandet i fonder 2016, mdkr