Pressmeddelande Publicerad

Positivt besked att konsumentskyddet stärks på Pensionsmyndighetens fondtorg

[2016-12-14] Regeringen har gett Pensionsmyndigheten i uppdrag att stärka konsumentskyddet på myndighetens fondtorg. Det är ett efterlängtat besked för alla premiepensionssparare.

Fondbolagens förening välkomnar regeringens initiativ att ge Pensionsmyndigheten i uppdrag att analysera möjligheterna att stärka konsumentskyddet på fondtorget. Föreningen är angelägen om att man kommer till rätta med den problematik som uppstått till följd av att oseriösa aktörer förmått utnyttja systemet och skadat pensionssparare. Det är allvarligt, framför allt för de som drabbats, men också för förtroendet för systemet som allvarligt skadas av dessa händelser.

”Flera viktiga åtgärder har redan vidtagits. Nyligen har kraven skärpts på de fondbolag som vill finnas med på fondtorget. Pensionsmyndigheten har nu en större möjlighet att kasta ut oseriösa aktörer. Regler har också införts som innebär att det krävs skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning av premiepensionstjänster. Det är bra. Men Pensionsmyndigheten kan ytterligare utveckla de möjligheter som finns att stävja missbruk av premiepensionssystemet och branschen kan bidra i detta arbete”, säger Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening.

”Det vilar också ett tungt ansvar på Finansinspektionen, vars uppgift det är att se till att svensk fondmarknad är sund och att de aktörer som verkar i Sverige följer regelverket. Vi skulle vilja se att Finansinspektionen utnyttjar det utrymme som lagstiftningen ger när det gäller tillsyn och ingripanden mot utländska fondbolag.”

Premiepensionssystemet ger spararna möjlighet att själva påverka en mindre del av sin allmänna pension genom att välja bland en mångfald av kraftigt rabatterade fonder från Pensionsmyndighetens fondtorg. Det har visat sig vara ett framgångsrikt system för spararna. Avkastningen för premiepensionsfonderna har hittills uppgått till 6,4 procent i snitt per år, samtidigt som den allmänna pensionen har avkastat 2,8 procent per år. Den extra avkastningen kan betyda mycket för den framtida pensionen.

 

Vid frågor kontakta:

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69 / asa.drakenberg@fondbolagen.se