Pressmeddelande Publicerad

Rådgivare har en viktigare roll när spararna vill spara hållbart

Det är fler än någonsin som valt att investera i en fond med hållbar inriktning. Det visar en färsk undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Fondbolagens förening. Samtidigt som fler än hälften av fondspararna tycker att det är viktigt att en fond har en hållbar inriktning är det en av tre som tycker det är svårt att hitta information. Det är nu fler som tar hjälp av en rådgivare, men flest letar ändå aktivt själva.

Det är fler än någonsin som valt att investera i en fond med hållbar inriktning. Det visar en färsk undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Fondbolagens förening. Samtidigt som fler än hälften av fondspararna tycker att det är viktigt att en fond har en hållbar inriktning är det en av tre som tycker det är svårt att hitta information. Det är nu fler som tar hjälp av en rådgivare, men flest letar ändå aktivt själva.

För sjätte året i rad har Kantar Sifo på uppdrag av Fondbolagens förening gjort en undersökning om hur svenska fondsparare förhåller sig till fonder med hållbar inriktning. 37 procent av fondspararna har valt att spara i en fond för att den har en hållbar inriktning. Ökningen från tidigare år beror främst på att det fler män (35 procent jämfört med 31 procent 2022) valt en fond av den anledningen. Trots det är det även i år fler kvinnor (40 procent) än män som väljer fonder med hållbar inriktning.

På frågan om hur viktigt det är för spararna att fonden har en hållbar inriktning svarar de flesta (41 procent) att det är ganska viktigt. Nästan dubbelt så många kvinnor (21 procent) som män (11 procent) tycker att det är mycket viktigt.

Den svenska fondmarknaden har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. Med ett stort fondutbud bör det finnas förutsättningar för alla sparare som tycker hållbarhet är viktigt att hitta och välja en fond som passar de egna preferenserna”, säger Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening.

Fler män köper fonder med hållbar inriktning för högre avkastning

Det främsta skälet till att spararna väljer den här typen av fonder är för att de tror att placeringen har en positiv påverkan på miljö, klimat, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter mm (42 procent). Det är fler män (25 procent) än kvinnor (9 procent) som investerar med hållbar inriktning för att de tror på en högre förväntad avkastning. Oviljan att placera oetiskt är det fler kvinnor (43 procent) än män (32 procent) som anger som det främsta skälet för investeringsvalet.

Om vi jämför med fjolårets undersökning har skälet till att investera i fonder med hållbar inriktning förändrats för både kvinnor och män. 2022 svarade 51 procent av männen att de investerade för att de tror att det kommer ha en positiv påverkan, men i år är det bara 41 % som anger samma främsta skäl. I stället har det blivit viktigare att inte placera oetiskt. 32 procent av männen tycker det är det främsta skälet till investering jämfört med 23 % förra året. För kvinnorna är det precis tvärt om. Det är nu fler kvinnor (44 procent) som tror investeringen har en positiv påverkan jämfört med förra året (31 procent). Samtidigt är det färre kvinnor som anger att det främsta skälet till investering är att inte placera oetiskt (43 procent 2023 jämfört med 53 procent 2022).

Färre letar efter hållbara fonder på egen hand

De flesta sparare (53 procent) har letat aktivt själva efter en fond med hållbar inriktning. Det är färre jämfört med 2022 när 61 procent svarade detsamma. I stället är det nu fler (34 procent) som blivit tipsade av en rådgivare jämfört med i fjol (29 procent). Det är framför allt männen som förändrat sitt sätt att hitta fonder med hållbara investeringar. 2022 svarade 76 procent att de letar aktivt själva jämfört med 65 procent i år. I stället är det nu 31 procent som fått tips av en rådgivare jämfört med 22 procent förra året.

Trots att det är över hälften som letar efter fonder med hållbar inriktning på egen hand är det bara var tredje som tycker att det är ganska eller mycket lätt att hitta information. Ungefär lika många tycker att det är ganska eller mycket svårt.

På fondmarknaden finns det ett antal olika märkningar och betyg kopplade till hållbarhet. Svanen och Morningstars glober är exempel på sådana. 7 av 10 som väljer fonder med hållbar inriktning använder sig dock inte av dessa märkningar och betyg. 17 procent säger att de använder märkningar eller betyg och det är fler män (20 procent) än kvinnor (14 procent). Det är nästan lika få (18 procent) som känner till den hållbarhetsinformation som alla fondbolag sedan årsskiftet lämnar enligt EU-krav. Regelverket ställer olika krav på informationen beroende på om fonden har hållbara investeringar som mål (artikel 9) eller om den främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8).

Det bästa du kan göra om du vill spara hållbart är att fundera över vilka egenskaper du tycker är viktiga. För oavsett om du vill hitta en fond som passar dina preferenser på egen hand eller genom en rådgivare är det enklare om du vet vad du letar efter”, säger Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening.

Spararna förväntar sig att fonderna är aktiva ägare

Fondspararna får också frågan om hur viktigt det är att fonden agerar som aktiv ägare. 41 procent tycker att det är ganska eller mycket viktigt medan 24 % menar att det inte är så viktigt eller inte alls viktigt.

Fondspararna tycker att det är svårt att bedöma hur social- och miljöhänsyn påverkar avkastningen. En av tre säger att de inte alls kan bedöma det medan 38 procent menar att de tror hänsynen har en inverkan, men att det är oklart om avkastningen blir bättre. 12 procent, på marginalen fler män än kvinnor, tror att den hållbara inriktningen kommer ge en högre avkastning. Färre, 10 procent, tror att avkastningen blir sämre av fokuset på hållbarhet.

I undersökningen får fondspararna också en fråga om hur vikten av att investera i fonder med hållbar inriktning har förändrats under de senaste fem åren. För de flesta (45 procent) är det nu lika viktigt eller oviktigt som tidigare, men 29 procent tycker att det blivit viktigare. Endast 6 procent tycker det har blivit mindre viktigt medan en av fem inte vet.

Att så många sparare tycker det är svårt att bedöma avkastningspotential för hållbara investeringar kan ha att göra med att det saknas en definition om vad som är hållbart och inte. Att det trots osäkerheten om hur avkastningen påverkas är så många som väljer fonder med hållbar inriktning visar på att alla inte letar efter hög avkastning till vilket pris som helst”, säger Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening.

Bilaga: Samtliga resultat från undersökningen


För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Vid frågor kontakta:

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 06 / 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Fonder, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Vinge, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.