Pressmeddelande Publicerad

Rekordstort fondsparande under första halvåret 2024

I juni noterades ett totalt nysparande i fonder på närmare 22 miljarder kronor. Liksom under tidigare månader i år gjordes nettoinsättningar främst i aktiefonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med närmare 160 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juni till rekordhöga 7 900 miljarder.

Under juni månad uppvisade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 21,8 miljarder kronor och aktiefonder hade nettoinsättningar på 16,2 miljarder. Även korta räntefonder och långa räntefonder noterade nettoinflöden på 4,3 respektive 3,4 miljarder kronor. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från blandfonder på 3,9 miljarder.

Hittills under 2024 uppgår nettosparandet i fonder till totalt 103,7 miljarder kronor, vilket utgör det största nysparandet någonsin under ett första halvår. Hela 95,2 miljarder har nysparats i aktiefonder så här långt i år.  

”När vi nu summerar fondsparandet under första halvåret är det fantastiskt roligt att se nya rekord både när det gäller nysparandet och fondförmögenheten. Hittills i år överstiger nysparandet i fonder 100 miljarder kronor och fondförmögenheten har sedan årsskiftet ökat med närmare 1 000 miljarder. En tydlig trend är att den absoluta merparten av nysparandet går till aktiefonder och framför allt till globalfonder”, säger Rebecca Jansson, fondekonom på Fondbolagens förening.

I juni var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad. Världsindex steg under månaden, medan värdet på Stockholmsbörsen sjönk med omkring 1,5 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder hade i juni ett totalt nettoinflöde på 16,2 miljarder kronor och i globalfonder nettosparades hela 16,6 miljarder.

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i aktiefonder till 95,2 miljarder kronor och av detta har drygt 91 miljarder tillfallit globalfonder. Även Sverigefonder uppvisar ett nettoinflöde på knappt 6 miljarder kronor så här långt under 2024.  

*Rysslandsfonderna är sedan februari 2022 stängda för handel, vilket medför en svårighet att säkerställa en korrekt
värdering av dessa. Värdet som redovisas avseende Rysslandsfonder kan därför vara missvisande.

Långa räntefonder noterade i juni ett nettoinflöde på totalt 3,4 miljarder kronor och i företagsobligationsfonder nettosparades 3,9 miljarder. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nysparande på 27,3 miljarder kronor, av vilket 13,6 miljarder utgör nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under juni månad med 160 miljarder kronor och uppgick vid halvårsskiftet till rekordnoteringen 7 900 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 5 399 miljarder (motsvarande 68 procent) placerade i aktiefonder.


För kommentarer kontakta:

Rebecca Jansson, fondekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 079-143 80 43 / rebecca.jansson@fondbolagen.se


Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2024, mdkr


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, Infranode, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Fonder, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, ODIN Fonder, Ruth Asset Management, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Asset Management, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Summa Equity, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Andulf Advokat, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, efa, EY, Fondo Solutions, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, Kessler Topaz Meltzer & Check LLP, Mannheimer Swartling, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Roschier, Saxena White P.A., Vinge, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.