Pressmeddelande Publicerad

Så väljer vi fonder: kvinnor tar råd, män väljer själva

Fonder är en vanlig sparform bland såväl kvinnor som män, men det finns olikheter i sparbeteendet visar en ny undersökning från TNS Sifo Prospera. Det är inte längre lika vanligt att kvinnor prioriterar låg risk – men kvinnorna är fortfarande mindre riskbenägna än männen. Männen letar fram fonder själva, medan kvinnorna vill ha råd. Och hållbarhet är en viktigare fråga för kvinnorna.

Totalt har nästan 7 av 10 svenskar ett privat sparande i fonder, vanligast är det i åldersgruppen 35-55 år där hela 75 procent fondsparar. Sparformen är vanligare bland män (71 procent) än kvinnor (64 procent).Majoriteten av såväl män som kvinnor gör månatliga insättningar i fonder, men det är populärare bland kvinnorna att sprida ut sitt sparande (76 respektive 72 procent), och vanligare bland männen att göra engångsinsättningar (38 respektive 33 procent).

Män och yngre sparar mer

Tittar man på både kvinnor och män så är det vanligast att spara 1 000 till 4999 kronor per månad. Men männen sparar högre belopp, och bland kvinnorna är det lika vanligt att spara 500 till 999 kronor per månad (24 procent). Hur mycket man sparar korrelerar dock inte direkt med inkomstnivån, och många (26 procent) i den yngsta ålderskategorin (16-34 år) sparar högre belopp, 2000 – 4999 kronor/månad.

”Det är glädjande att se att så många svenskar månadssparar i fonder, och även att så pass många yngre prioriterar ett gediget fondsparande. Att börja spara i ung ålder innebär att pengarna genom ränta-på-ränta-effekten har möjlighet att växa till betydande belopp och ett månadssparande ger en ökad riskspridning samtidigt som du slipper tajma marknadens upp- och nedgångar. Kom ihåg att inte haka upp dig på hur mycket andra kan spara, det viktiga är att börja oavsett summa”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

De flesta har koll på vilka fonder de sparar i (55 procent vet, och 28 procent vet delvis). Fler män (64 procent vet, 24 procent vet delvis) än kvinnor (45 procent vet, 32 procent vet delvis) uppger att de har koll på fonderna.

Det absolut vanligaste sparmålet för såväl kvinnor som män är pensionen - 64 procent sparar till den. Därefter sparar man till en buffert (59 procent), på tredje plats kommer bostad (24 procent) och på fjärde resor (16 procent). Fler män (28 procent) än kvinnor (20 procent) sparar till bostad, och fler män sparar också till båt/bil/mc (11 respektive 4 procent).

Kvinnor tar råd, män väljer själva

Det är vanligare att kvinnor tar råd när de väljer fonder – antingen från en bankman/annan finansiell rådgivare (53 procent) eller från familj och bekanta (26 procent). Hälften av männen letar istället fonder själva, och 40 procent vänder sig till en bankman/finansiell rådgivare.


 

Även när det gäller vilken information som är viktigast när man väljer fond skiljer sig kvinnornas och männens sätt att resonera åt. Fondens risknivå är viktig information för såväl kvinnor (55 procent) som män (53 procent), men medan 42 procent av kvinnorna rankar fondens hållbarhet som den viktigaste informationen, tittar 54 procent av männen på avgiftsnivån.
 

 
Riskbenägenheten ökar hos båda könen

En majoritet av både kvinnorna och männen är beredda att ta en högre risk i sitt sparande för chansen att få en högre avkastning. Riskbenägenheten har ökat hos båda könen jämfört med tidigare års undersökningar, men precis som tidigare är kvinnor mindre riskbenägna än män. 73 procent av männen (63 procent 2020) jämfört med 56 procent av kvinnorna (44 procent 2020) kan tänka sig att ta en större risk för att få högre avkastning.


 

”Vilken risknivå som är lämplig i ett fondsparande beror på när man tänker sig att man behöver pengarna, men i ett långsiktigt sparande är en högre risk en förutsättning för att få en bra avkastning. Därför är det positivt att det i år är fler kvinnor som kan tänka sig att ta högre risk för att få bättre avkastning. I våra tidigare undersökningar har en majoritet av kvinnorna uppgett att de prioriterar låg risk i sparandet, och det kan i ett längre perspektiv medföra att kvinnor får lägre avkastning i sitt pensionssparande och annat långsiktigt sparande.

Det är å andra sidan väldigt viktigt att man är bekväm med risknivån - att ta för stor risk och sedan sälja av i panik när det stormar till på marknaden är en dålig strategi. Inte bara har man troligtvis sålt av nära botten, utan man har ofta svårt att komma in på marknaden igen och ta del av återhämtningen. Det visar sig inte minst när vi tittar på spararnas agerande under coronakrisen”, säger Johanna Englundh.

De flesta har tillräckliga kunskaper – pensionen svårast att greppa

De flesta uppger att de har tillräckliga kunskaper i privatekonomi och sparande, men männen bedömer sin kunskap som högre än kvinnorna. 88 procent av männen respektive 81 procent av kvinnorna uppger att de har en tillräcklig kunskap för att kunna hantera och påverka sin privatekonomi. Svårast är pensionen – där uppger 37 procent av kvinnorna och 23 procent av männen att de inte har tillräckliga kunskaper.

Av de sammanboende respondenterna uppger 67 procent av kvinnorna och 60 procent av männen att de delar ansvaret för hushållets ekonomi lika med sin partner. 31 procent av männen och 19 procent av kvinnorna uppger att det är de som har huvudansvaret för hushållets ekonomi.

Bilaga: undersökningsresultat (excel)

 

Vid frågor kontakta:

Johanna Englundh, sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 070-540 05 07 / johanna.englundh@fondbolagen.se

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 06 / 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se