Pressmeddelande Publicerad

Skakigt 2016 blev nytt rekordår för fondsparandet

[2017-01-16] Under 2016 nysparade fondspararna i Sverige totalt 53 miljarder kronor. Tillsammans med en värdeökning på närmare 270 miljarder kronor innebär det att den totala fondförmögenheten vid utgången av 2016 steg till den nya högstanivån 3 568 miljarder kronor. Den största delen av nysparandet under året gick till aktiefonder, med nettoinsättningar på närmare 38 miljarder kronor. Även blandfonder och obligationsfonder hade nettoinflöden, medan penningmarknadsfonder och hedgefonder noterade nettouttag under 2016. Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige.

 

”2016 blev ännu ett starkt fondår. Den totala fondförmögenheten ökade med över 320 miljarder kronor och översteg vid årsskiftet för första gången någonsin 3 500 miljarder. Förmögenhetsökningen utgjordes till omkring en sjättedel av nysparande och till fem sjättedelar av värdeökning”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

>> Ta del av hela årsrapporten här.
>> Här finns de presentationer som visades under pressträffen.

2016 i punkter:

  • Helåret 2016 utgjorde ytterligare ett starkt år för fondsparandet. Nysparandet i fonder, insättningar minus uttag, var något lägre än det historiska genomsnittet och uppgick sammantaget till drygt 53 miljarder kronor under 2016. Främst gjordes nettoinsättningar i aktiefonder och blandfonder.  
  • Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med 322 miljarder kronor och uppgick vid utgången av 2016 till 3 568 miljarder, vilket utgör den högsta fondförmögenheten som någonsin uppmätts.
  • De flesta aktiemarknaderna visade värdeökningar. I genomsnitt ökade aktiefonder (mätt i SEK) med närmare 13 procent i värde. Sverigefonder uppvisade en genomsnittlig värdeökning på drygt 9 procent och globalfonder steg i värde med i genomsnitt 11 procent. Bäst avkastning hade Rysslandsfonder samt Latinamerikafonder, med Brasilienfonder i spetsen. Även renodlade råvarufonder utvecklades mycket starkt under 2016.
  • Aktiefonder dominerade med nettoinflöden på 38 miljarder kronor under 2016. Störst inflöden hade globalfonder och Sverigefonder med 22,4 respektive 10,2 mdkr netto. Även tillväxtmarknadsfonder och USA-fonder uppvisade nettoinflöden. Däremot gjordes nettouttag från Europafonder samt från kategorin Sverige & Global, som i huvudsak utgörs av de gamla allemansfonderna.
  • Intresset för indexfonder var fortsatt mycket stort. Av det totala nettoinflödet i aktiefonder under 2016 gick drygt 70 procent (26,5 mdkr) till indexfonder. Indexfonder utgjorde vid utgången av 2016 närmare 15 procent av den samlade aktiefondförmögenheten.
  • Blandfonder hade fortsatta nettoinflöden under i princip hela 2016.Totalt nettosparades 27,9 miljarder kronor.
  • Även obligationsfonder (långa räntefonder) uppvisade nettoinsättningar under året. Totalt uppgick nysparandet till 12,7 miljarder kronor och av detta gick 2,6 miljarder till företagsobligationsfonder.
  • Däremot noterade penningmarknadsfonder (korta räntefonder) ett nettoutflöde sett över helåret på 22,6 miljarder kronor som en följd av det utmanande ränteläget.

 

>>Mer statistik och historiska data finns här.

 

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se
Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

 Ta del av hela årsrapporten här.