Pressmeddelande Publicerad

Spararna återvände till fonder under april

Efter det kraftiga nettoutflödet från fonder i mars uppvisades ett positivt nysparande under april. Sammanlagt uppgick nettoinsättningarna i fonder under månaden till 17,7 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes i aktiefonder, medan räntefonder noterade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 336 miljarder kronor och uppgick vid utgången av april till 4 607 miljarder.

I april uppgick nettosparandet i fonder till totalt 17,7 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade nettoinsättningar på 29,4 miljarder och blandfonder hade ett nettoinflöde på 2,3 miljarder. Däremot gjordes under månaden nettouttag från både korta och långa räntefonder på 9,3 respektive 4,2 miljarder.

Hittills under 2020 har fonder noterat ett nettoutflöde på närmare 70 miljarder kronor.

I takt med att världen ställer om till nästa steg i pandemibekämpningen har svenska fondsparare köpt på sig aktiefonder. Spararna hittade under april tillbaka till de fondtyper man sålde i mars. Poängen med att månadsspara har aldrig varit tydligare: kontinuerliga köp varje månad sprider automatiskt risken över tid, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Under april var utvecklingen på världens aktiemarknader mycket stark och Stockholmsbörsens värde steg med 8,5 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 29,4 miljarder kronor och i princip samtliga aktiefondstyper noterade insättningar. Störst var nettoinflödet i branschfonder, följt av globalfonder och Sverigefonder.Långa räntefonder noterade ett nettoutflöde på totalt 4,2 miljarder kronor i april, företagsobligationsfonder uppvisade dock nettoinsättningar på 1,1 miljarder under månaden. Hittills i år uppgår nettoutflödet från långa räntefonder till 20,5 miljarder kronor och av detta utgör drygt 16 miljarder nettouttag från företagsobligationsfonder.Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under april med 336 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 607 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 2 732 miljarder (motsvarande 59 procent) placerade i aktiefonder.För kommentarer kontakta:
Gustav Sjöholm, sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 09 / 076-540 05 07 / gustav.sjoholm@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 073-312 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se