Pressmeddelande Publicerad

Spararna vände tillbaka till aktiefonder i juli

[2016-08-10] Efter en orolig inledning på sommaren med nettouttag vände spararna tillbaka till aktiefonder i juli månad. Totalt nettosparades 7,1 miljarder kronor och i första hand gjordes nettoinsättningar i aktiefonder medan penningmarknadsfonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten ökade under juli och uppgick vid månadens slut till 3 355 miljarder.

Under juli gjordes nettoinsättningar i fonder på totalt 7,1 miljarder kronor. Aktiefonder hade ett nettoinflöde på 7,7 miljarder och även obligationsfonder och blandfonder uppvisade nettoinflöden i juli, 1,8 respektive 1,6 miljarder. Däremot gjordes under månaden nettouttag från penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på 3,2 miljarder kronor.

Hittills i år uppgår det samlade nettoinflödet i fonder till 7,8 miljarder kronor.

”Efter en orolig juni månad som präglades av Brexit vände spararna tillbaka under juli månad och för aktiefonder motsvarande insättningarna i juli ungefär uttagen i juni”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

I juli steg Stockholmsbörsen inklusive utdelningar med 5,5 procent. Totalt gjordes nettoinsättningar i aktiefonder på 7,7 miljarder kronor och störst inflöde uppvisade Sverigefonder, globalfonder och Nordamerikafonder medan Europafonder hade fortsatta nettouttag. Under juli månad gick en dryg tredjedel av nettosparandet i aktiefonder till indexfonder.   

Obligationsfonder hade i juli ett totalt nettoinflöde på 1,8 miljarder kronor, av vilket 1,4 miljarder gick till företagsobligationsfonder. Hittills i år uppgår nettoinsättningarna i obligationsfonder till totalt 5,1 miljarder kronor och av detta har 1,8 miljarder tillfallit företagsobligationsfonder.  

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under juli med 144 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 3 355 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 1 843 miljarder (motsvarande 55 procent) placerade i aktiefonder.

Mer statistik samt historiska data finns här på fondbolagen.se.

 

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03, 0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2016, mdkr