Pressmeddelande Publicerad

Stor fondspararundersökning: Allt fler män sparar i fonder

70 procent av svenskarna har idag ett privat fondsparande, vilket är en ökning med 5 procentenheter jämfört med 2018. Det är främst sparande via investeringssparkonto (ISK) som har ökat, och det är männen som står för majoriteten av ökningen. Fyra av tio svenskar uppger att fonder är den bästa sparformen för långsiktigt sparande. Det är en ökning med 7 procentenheter sedan 2018. Detta är ett par slutsatser från Fondbolagens förenings Fondspararundersökning 2020.

Kantar Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening telefonintervjuat 1001 svenskar mellan 24 februari och 1 april i år. Undersökningen har genomförts vartannat år de senaste 20 åren. En av slutsatserna från årets undersökning är att sparkonto är den vanligaste sparformen (87 procent av svenskarna uppger att det har ett sådant), medan fonder är den sparform som flest anser bäst för ett långsiktigt sparande. Sparformen fonder har stigit i popularitet jämfört med 2018. 41 procent av såväl män som kvinnor uppger att fonder är den bästa sparformen för långsiktigt sparande, vilket är upp 7 procentenheter sedan den senaste mätningen 2018. På andra plats kommer direktägda aktier (11 procent) och sparkonto (10 procent).


Andelen av svenskarna som uppger att de har ett privat fondsparande har ökat från 65 till 70 procent. Det är männen som står för en majoritet av ökningen. Andelen kvinnor som fondsparar privat har stigit med en procentenhet jämfört med 2018 (65 procent). Fondsparandet via investeringssparkonto (ISK) har ökat från 32 till 44 procent.


"Att spara i fonder är mer populärt än på länge. En del av förklaringen kan vara att fonder ger den enskilda spararen automatisk riskspridning från första kronan. Och i ett läge där världsutvecklingen känns osäkrare än vanligt är det a och o att sprida risker både över marknader och tid”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

89 procent av hushållen med hemmavarande barn sparar till barnen. Även här anger en majoritet (67 procent) att fonder är den bästa sparformen, vilket är en uppgång med 7 procentenheter sen 2018. Däremot är det endast 52 procent som faktiskt sparar i fonder till sina barn. Här är sparkontot lika populärt – 52 procent av föräldrarna sparar till barnen på ett sparkonto.


Det finns många fördelar med att komma igång med ett sparande till barn eller barnbarn tidigt. Framför allt har man ju spartiden på sin sida. Ett månadssparande med regelbundna insättningar har förutsättningarna att växa till en betydande summa lagom till vuxenlivet börjar”, säger Gustav Sjöholm.

47 procent av de tillfrågade känner ett behov av att komplettera pensionen med ett privat pensionssparande. Två tredjedelar av 18-33 åringarna anser att de behöver komplettera pensionen. I åldersgruppen 51-64 år säger 46 procent detsamma. Andelen som uppger att de inte känner ett behov av att komplettera pensionen med ett privat pensionssparande har backat med 3 procentenheter till 33 procent, jämfört med 2018.


Det svenska pensionssystemet är finansiellt stabilt, men om det levererar rimliga pensioner är omdiskuterat. Att hälften av de tillfrågande uppger att de känner ett behov av att komplettera sin pension med ett privat pensionssparande tydliggör en osäkerhet som många framtida pensionärer känner”, säger Gustav Sjöholm.

Vid frågor kontaktakta:
Gustav Sjöholm, sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07 / gustav.sjöholm@fondbolagen.se

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.