Pressmeddelande Publicerad

Stora utflöden från fonder under tilltagande Coronaoro i mars

Nettosparandet i fonder var kraftigt negativt under mars månad och uppgick till totalt -98,3 miljarder kronor. Stora nettouttag gjordes från aktiefonder, blandfonder och långa räntefonder, medan korta räntefonder uppvisade betydande nettoinsättningar. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 585 miljarder kronor och uppgick vid utgången av mars till 4 271 miljarder.

I mars gjorde fondspararna nettouttag på hela 80,2 miljarder kronor från aktiefonder. Även blandfonder och långa räntefonder uppvisade nettouttag på 27,5 respektive 21,6 miljarder. Däremot gjordes under månaden nettoinsättningar i korta räntefonder på 31,6 miljarder kronor.

Det totala nettoutflödet från fonder i mars på 98,3 miljarder kronor utgör det största nettouttaget som uppmätts under en enskild månad och motsvarar 2 procent av den samlade fondförmögenheten.

”Coronakrisen har under mars hållit hela världen i sitt grepp med stor oro och kraftiga börsfall som följd. Trots värdeminskning och stora nettouttag kan det vara värt att påminna om att spararnas fondförmögenhet nu ändå är på samma nivå som under inledningen av 2019. Erfarenheten från tidigare kriser är att det inte är frågan om utan hur länge det dröjer innan vi ser en återhämtning i ekonomin och på världens aktiemarknader”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Extrem oro präglade världens aktiemarknader under mars månad och Stockholmsbörsen sjönk med drygt 13 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoutflöde på 80,2 miljarder kronor och samtliga aktiefondstyper noterade uttag. Störst var uttagen från Sverigefonder och globalfonder, följt av branschfonder och Nordamerikafonder.

Långa räntefonder noterade ett totalt nettoutflöde på 21,6 miljarder kronor i mars, 23 miljarder utgjorde nettouttag från företagsobligationsfonder.

Den totala fondförmögenheten i Sverige sjönk med 585 miljarder kronor under mars och uppgick vid utgången av månaden till 4 271 miljarder. Av den samlade fondförmögenheten var 2 452 miljarder (motsvarande 57 procent) placerade i aktiefonder.


För kommentarer kontakta:
Gustav Sjöholm, sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 09 / 076-540 05 07 / gustav.sjoholm@fondbolagen.se


Vid frågor om statistiken kontakta:
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 073-312 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se