Pressmeddelande Publicerad

Stort inflöde i aktiefonder

Oktober blev en ny rekordmånad för svenska fondsparare. Aktiefonder noterade ett nettoinflöde på över 10 miljarder kronor och den samlade fondförmögenheten i Sverige steg till nya rekordnivån 3 996 miljarder kronor. Spararna köpte framför allt Sverige- och globalfonder. 

 I oktober gjordes nettoinsättningar i fonder på totalt 6,9 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 10,2 miljarder, medan blandfonder och penningmarknadsfonder (korta räntefonder) såg nettoutflöden på 3,8 respektive 5,4 miljarder.

”Förutom det stora inflödet i Sverige- och globalfonder är Asienfonderna månadens bubblare. Nysparandet hit är det högsta på över två år. Utmärkande är också de stora inflödena i rena Kina- och Japanfonder. Alla dessa fonder tillhör också månadens fondvinnare med uppgångar på drygt 7 procent”, säger Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens förening.

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 75 miljarder kronor, varav nära hälften, 35,4 miljarder, gått till aktiefonder. För blandfonder och obligationsfonder summerar nysparandet till 15,2 respektive 22,3 miljarder kronor.

Efter septembers tjurrusning inledde Stockholmbörsen månaden trevande. Hyggliga rapporter och stark konjunktur fick den dock att vända och månadens utveckling blev tillslut plus 2 procent (inklusive utdelningar). Totalt gjorde spararna nettoinsättningar i aktiefonder på 10,2 miljarder kronor. Mest lockade Sverigefonder och globalfonder. Störst uttag skedde från Nordamerikafonder, vilka nettosåldes för sjunde månaden i rad.

”Efter flera år med stora inflöden ser 2017 ut att bli ett år då spararna skalar ned på sina rena USA-fonder. Hittills i år har de minskat sitt innehav med en tiondel jämfört vad de hade i fonderna vid årsskiftet. USA-fonderna har dock utvecklats starkt i flera år och att då balansera om portföljen något är helt enligt skolboken”, säger Johanna Kull.

Hittills i år har aktiefonder haft ett totalt nettoinflöde på 35,4 miljarder kronor. Globalfonder uppvisar nettoinsättningar på 29,4 miljarder och även Sverigefonder och Europafonder har haft nettoinsättningar på 10,5 respektive 9,7 miljarder. Däremot har stora nettouttag gjorts från Nordamerika- och Rysslandsfonder. Noterbart är att indexfonder haft nettoinsättningar på hela 30,3 miljarder.

Obligationsfonder noterade i oktober ett totalt nettoinflöde på 4,6 miljard kronor, varav hälften gick till företagsobligationsfonder. Hittills i år uppvisar obligationsfonder ett nettoinflöde på totalt 22,3 miljarder kronor, av vilket 15,7 miljarder har tillfallit företagsobligationsfonder. 

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade i oktober med 122 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 3 996 miljarder. Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med 429 miljarder kronor.

Av den totala fondförmögenheten var, vid utgången av oktober, 2 357 miljarder (motsvarande 59 procent) placerat i aktiefonder.

Mer statistik samt historiska data finns på http://fondbolagen.se/Statistik--index/Nysparande-i-fonder/ 

För kommentarer kontakta:

Johanna Kull, Sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 /  0704-52 48 34
johanna.kull@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

Nettosparandet i fonder 2017, mdkr