Pressmeddelande Publicerad

Stort intresse för aktiefonder även i april

  Under april månad uppgick nysparandet i fonder till totalt 21,5 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes fortsatt i aktiefonder, medan långa räntefonder noterade nettouttag.  Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 128 miljarder kronor och uppgick vid utgången av april till rekordhöga 6 047 miljarder.  

I april noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 21,5 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade nettoinsättningar på 17,6 miljarder och i blandfonder nysparades 3,7 miljarder. Däremot gjordes under månaden nettouttag från långa räntefonder och hedgefonder på 0,5 respektive 0,3 miljarder kronor.

Hittills i år uppgår nettosparandet i fonder till totalt 59,3 miljarder kronor. Hela 68,7 miljarder har nysparats i aktiefonder såhär långt under 2021.

 

”I takt med stigande börser och positiva fondinflöden passerar nu den svenska fondförmögenheten 6 000 miljarder kronor för första gången någonsin! Vi fondsparare har fått ta del av en fantastisk värdeutveckling under åren och det visar verkligen värdet av att investera långsiktigt på de finansiella marknaderna. För tredje månaden i rad noteras nettoutflöden från branschfonder, som var omåttligt populära under 2020. Istället favoriserar spararna Sverigefonder och globalfonder under april. Globalfonder ger en god exponering mot branscher och regioner över hela världen, men missar ofta den svenska marknaden. I och med att Stockholmsbörsen avkastat väldigt väl historiskt tycker jag spararna gör helt rätt i att även välja in Sverigefonder i portföljerna”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

Även i april var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader positiv och Stockholmsbörsens värde steg med närmare 4 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade under månaden ett totalt nettoinflöde på 17,6 miljarder kronor och störst var insättningarna i Sverigefonder, följt av globalfonder och Nordamerikafoder.Långa räntefonder noterade i april ett nettoutflöde på totalt 0,5 miljarder kronor. Från företagsobligationsfonder gjordes nettouttag på 0,9 miljarder kronor.Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under april med 128 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 6 047 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 3 933 miljarder (motsvarande 65 procent) placerade i aktiefonder.För kommentarer kontakta:

Johanna Englundh, sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 076-540 05 07 / johanna.englundh@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 073-312 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder januari-april 2021, mdkr


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.