Pressmeddelande Publicerad

Stort nysparande i fonder även under april

I april noterades ett totalt nysparande i fonder på närmare 20 miljarder kronor. Liksom under tidigare månader i år gjordes nettoinsättningar främst i aktiefonder och långa räntefonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med drygt 6 miljarder kronor och uppgick vid utgången av april till rekordhöga 7 669 miljarder.

Under april månad uppvisade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 19,6 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 11,4 miljarder och i långa räntefonder nettosparades 6,9 miljarder. Även korta räntefonder hade ett nettoinflöde på 3,9 miljarder kronor. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från blandfonder på 2,2 miljarder.

Hittills i år uppvisar fonder ett totalt nysparande på 43 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till drygt 46 miljarder. 

”Trots en något svagare aktiemarknadsutveckling under april var nysparandet i fonder mycket stort. Bland aktiva fondsparare är trenden ihållande med fortsatt stora insättningar i globala aktiefonder”, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening.

I april var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad. Värdet på Stockholmsbörsen steg marginellt under månaden (0,3 procent inklusive utdelningar). Aktiefonder hade ett totalt nettoinflöde på 11,4 miljarder kronor, varav globalfonder uppvisade nettoinsättningar på 11,1 miljarder. Hittills i år uppgår nysparandet i aktiefonder till totalt 46,4 miljarder kronor och av detta har närmare 45 miljarder tillfallit globalfonder.  

*Rysslandsfonderna är sedan februari 2022 stängda för handel, vilket medför en svårighet att säkerställa en korrekt
värdering av dessa. Värdet som redovisas avseende Rysslandsfonder kan därför vara missvisande.

Långa räntefonder noterade under april ett nettoinflöde på totalt 6,9 miljarder kronor, av vilket 2,5 miljarder utgjordes av nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 17,5 miljarder kronor och företagsobligationsfonder uppvisar nettoinsättningar på 6,6 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under april med drygt 6 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 7 669 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 5 224 miljarder (motsvarande 68 procent) placerade i aktiefonder.


Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se


Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2024, mdkr


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, HealthInvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, Infranode, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Fonder, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, ODIN Fonder, Ruth Asset Management, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Asset Management, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Summa Equity, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Andulf Advokat, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, efa, EY, Fondo Solutions, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, Kessler Topaz Meltzer & Check LLP, Mannheimer Swartling, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Roschier, Saxena White P.A., Vinge, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.