Pressmeddelande Publicerad

Stort nysparande och rekordhög fondförmögenhet i januari

Fondåret 2024 inleddes med ett nysparande på totalt 11,5 miljarder kronor under januari månad. Främst gjordes nettoinsättningar i aktiefonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med drygt 153 miljarder kronor och uppgick vid utgången av januari till rekordhöga 7 082 miljarder.

I januari noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 11,5 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 15 miljarder och i långa räntefonder nettosparades 4,1 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder på 2,9 miljarder och från blandfonder på 2,3 miljarder. Även hedgefonder uppvisade nettouttag på 2,4 miljarder kronor.

”Mot bakgrund av den osäkerhet som råder i världen, både politiskt och ekonomiskt, är det mycket glädjande att kunna konstatera att svenskarna fortsatt håller i sitt långsiktiga sparande. Fondspararnas beteende under 2023 höll i sig även under inledningen av 2024 med fortsatt stora insättningar i aktiefonder. För första gången någonsin har vi nu i januari uppmätt en total fondförmögenhet i Sverige överstigande 7 000 miljarder kronor”, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening.

I januari var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad. Värdet på Stockholmsbörsen sjönk under månaden med närmare 2 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade trots detta ett nettoinflöde på totalt 15 miljarder kronor och störst var insättningarna i globalfonder, följt av Sverigefonder och USA-fonder. Noterbart är också att indexfonder fortsatt uppvisar stora inflöden med nettoinsättningar på drygt 13 miljarder kronor under januari månad.

*Rysslandsfonderna är sedan februari 2022 stängda för handel, vilket medför en svårighet att säkerställa en korrekt
värdering av dessa. Värdet som redovisas avseende Rysslandsfonder kan därför vara missvisande.

Långa räntefonder noterade under januari ett nettoinflöde på totalt 4,1 miljarder kronor, av vilket 2,5 miljarder utgjordes av nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under januari med drygt 153 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 7 082 miljarder, vilket utgör en ny rekordnotering. Av den totala fondförmögenheten var
4 727 miljarder (motsvarande 67 procent) placerade i aktiefonder.


Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, HealthInvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Fonder, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, ODIN Fonder, Ruth Asset Management, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Asset Management, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, efa, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Vinge, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.