Pressmeddelande Publicerad

Svensk fondförmögenhet på ny rekordnivå

Under april månad uppgick det totala nysparandet i fonder till 7,8 miljarder kronor, efter stora insättningar i aktiefonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 219 miljarder kronor och uppgick vid utgången av april till rekordhöga 4 643 miljarder.

I april noterade fonder nettoinsättningar på totalt 7,8 miljarder kronor och aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på 7,7 miljarder. Även långa räntefonder och blandfonder hade nettoinsättningar på 2,9 respektive 1,3 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder på 2 miljarder och från hedgefonder på 1,8 miljarder kronor.

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 17,7 miljarder kronor. Den största delen har tillfallit långa räntefonder, följt av aktiefonder.

 

”När den bästa aprilbörsen sedan 2009 läggs till ett redan urstarkt första kvartal nådde fondförmögenheten en ny all-time-high. Bidragande till den nya rekordnivån var också ett högt nysparande, där spararna hittade tillbaka till aktiefonder och fortsatte köpa långa räntefonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I april var utvecklingen på världens aktiemarknader fortsatt mycket stark. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med drygt 7 procent, vilket innebär en uppgång sedan årsskiftet på över 20 procent. Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde i april på totalt 7,7 miljarder kronor. Främst gjordes insättningar i globalfonder, men även Sverigefonder och Asienfonder hade nettoinflöden under månaden.

Långa räntefonder noterade i april ett nettoinflöde på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 1,1 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år uppgår nysparandet i långa räntefonder till totalt 12,6 miljarder kronor och av detta har 4,5 miljarder investerats i företagsobligationsfonder.  

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under april med 219 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 643 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Sedan årsskiftet uppgår förmögenhetsökningen till hela 664 miljarder kronor och av de samlade fondtillgångarna är 2 771 miljarder (motsvarande 60 procent) placerat i aktiefonder.

För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se


För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se


Nettosparandet i fonder 2019