Pressmeddelande Publicerad

Svenska fonder siktar på noll utsläpp

Uppslutningen bakom Parisavtalet är stort bland svenska fondbolag, och omfattar över 90 procent av fondkapitalet. Hälften av fondkapitalet omfattas av ett mål om netto noll utsläpp år 2040, dvs. tidigare än både Parisavtalets mål om netto noll utsläpp år 2050 och det svenska klimatmålet om noll nettoutsläpp år 2045. Det visar ny statistik som Fondbolagens förening har sammanställt i rapporten ”Fondbolagens klimatarbete”.  

Idag är det vanligt att fondbolagen ser hållbarhetsdimensionen som en integrerad del av förvaltningen och att klimataspekter beaktas i bolagsanalyser och investeringsbeslut. Fondbranschens största möjligheter att bidra till klimatomställningen handlar om att tillhandahålla hållbara fondprodukter, hantera klimatrelaterade risker i förvaltningen av fonderna, kanalisera kapital till klimatsmarta företag och driva på de företag den investerar i att sätta klimatmål.  

Det finns tre huvudstrategier som fondförvaltarna använder för sina hållbara investeringar. De väljer in bolag utifrån specifika hållbarhetsstrategier, de kan välja bort bolag som relativt sett bedöms som mindre hållbara, och de kan använda sitt ägarinflytande för att påverka bolagen i hållbarhetsfrågor. Ofta samarbetar de svenska fondbolagen med andra investerare både nationellt och internationellt för att få större möjlighet att påverka de företag de investerar i, och därmed klimatutvecklingen.   

Fondbolagens förening har gjort en kartläggning bland sina medlemmar för att få en överblick över klimatarbetet i branschen, och de ambitioner fondbolagen har. Statistiken omfattar tillgångar som förvaltas åt svenska fondandelsägare. Fondförmögenheten som Fondbolagens förenings medlemmar representerar uppgår till 5 959 miljarder SEK (per 31 december 2021). Av detta representerar svarsunderlaget över 99 procent, eller 5 904 miljarder SEK.  

  • 82 procent av svenskt fondkapital (4 823 miljarder SEK) redovisar fondernas utsläpp av växthusgaser. 

  • 81 procent av svenskt fondkapital  (4 803 miljarder SEK) omfattas av beslut om att sluta investera i fossila bränslen. 

  • 90 procent av svenskt fondkapital (5 336 miljarder SEK) har publikt ställt sig bakom Parisavtalet. 

  • 87 procent av svenskt fondkapital (5 113 miljarder SEK) omfattas av åtaganden om att minska utsläppen av växthusgaser. 

  • 79 procent av fondkapitalet (4 685 miljarder SEK) har satt mål om netto noll utsläpp av växthusgaser. 

  • 50 procent av svenskt fondkapital (2 968 miljarder SEK) har satt mål om netto noll utsläpp redan år 2040. 

”Den svenska fondbranschen har sedan lång tid arbetat aktivt med hållbarhet, och klimatfrågan har successivt ökat i betydelse i takt med att de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna blivit allt tydligare. Intresset från fondspararna att spara hållbart ökar successivt och fondbranschen utvecklas snabbt för att möta denna efterfrågan,”  säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

Fondbolagens förening tog 2016 fram en vägledning för att beräkna och redovisa koldioxidutsläppen från fonderna och föreningen har stegvis utvecklat självreglering för att öka transparensen och jämförbarheten vad avser hållbarhet. Nu håller EU på att introducera nya beräkningsmetoder i sitt legala ramverk, metoderna utvecklas kontinuerligt. EU-kommissionen anser att finansmarknaden har en avgörande roll för att stödja den gröna omställningen. Idag ser vi också en stor uppslutning bakom Parisavtalet bland de svenska fondbolagen (90 procent av fondkapitalet).  

“Det är imponerande att se de sammanlagda mål och ambitioner som branschen satt upp, och att hälften av det svenska fondkapitalet omfattas av mål om netto noll utsläpp av växthusgaser redan år 2040”, säger Fredrik Nordström.  

Läs mer i bilagan "Fondbolagens klimatarbete".

För mer information kontakta:

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening, fredrik.nordstrom@fondbolagen.se. 070-219 35 20

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening, eva.reimers@fondbolagen.se, 070-644 31 70 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide Asset Management, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.