Pressmeddelande Publicerad

Svenskarna vill få mer information och bättre hjälpmedel för val av fonder i premiepensionen

En majoritet av svenskarna vill få mer information om premiepensionen och om hur man väljer fonder i premiepensionssystemet. Två tredjedelar känner dessutom inte till vilka hjälpmedel pensionsmyndigheten i dag har för att söka och jämföra fonder. Det är ett par av slutsatserna i en ny undersökning som Fondbolagens förening presenterar i dag.  

TNS Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening frågat 1 171 svenskar om de skulle vilja få mer information om premiepensionen och om hur man väljer fonder i premiepensionssystemet, samt om de känner till vilka hjälpmedel Pensionsmyndigheten har i dag för att söka och jämföra fonder.

50 procent uppger att mer information skulle behövas. 37 procent vill inte ha mer information. Det skiljer mellan könen där kvinnor i något högre grad tycker att mer information om hur man väljer fonder behövs.

Av de hjälpmedel som Pensionsmyndigheten tillhandahåller i dag för att söka och jämföra fonder till premiepensionen så säger två av tre av respondenterna att de inte känner till dessa. Knappt en av fyra säger sig känna till vilka hjälpmedel pensionsmyndigheten har.   

”Det finns ett behov av mer information om premiepensionen. Det är väldigt få som känner till det stöd som finns hos Pensionsmyndigheten. Samtidigt går utvecklingen snabbt och många andra aktörer har utvecklat framgångsrika lösningar”, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

I en tidigare undersökning från TNS Sifo Prospera på uppdrag av Fondbolagens förening uppgav en klar majoritet av svenskarna att det är bra eller mycket bra att själva kunna välja fonder i premiepensionen. En knapp fjärdedel föredrog att staten bestämmer hur pensionspengarna förvaltas.

”Frågar man svenskarna själva så är det uppenbart att de vill ha möjlighet att välja och vill ha mer hjälp och stöd. Samtidigt sker förändringar i premiepensionen i motsatt riktning där valmöjligheterna begränsas och information och hjälpmedel nedprioriteras, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

För kommentarer kontakta:

Fredrik Nordström, VD Fondbolagens förening
070-219 35 20
fredrik.nordstrom@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se