Pressmeddelande Publicerad

Tre snabba frågor till tre fondförvaltare om det gångna året och fondåret 2019

2018 var ett mycket speciellt fondår, efter många års börsuppgång tilltog marknadsturbulensen under slutet av året. Hur ska man bete sig som sparare? Vid en pressträff idag gav tre förvaltare sin syn på fondåret som gått och utvecklingen framåt. Här reflekterar de över vad som utmärkt det gångna året, ger spartips och berättar hur de själva sparar.

Pia Haak, chef allokering Swedbank Robur

Vad var utmärkande för fondåret 2018 utifrån ditt perspektiv?

Turbulensen och oron på marknaderna – gällande det mesta – allt från handelskrig till centralbankernas åtstramning. Tvära kast från en oro för alltför stark tillväxt till risk för en antågande recession. Resultatet blev ett svagt år för samtliga tillgångsslag.

Vilka råd vill du ge spararna inför 2019?

Att fortsätta spara – det bästa sparandet är det som blir av. Säkerställ att du har den risknivå som du är bekväm med utifrån till vad- och till när du sparar. Månadsspara gärna – då köper du både dyrt och billigt. Och se över ditt sparande regelbundet. Spara hållbart – bidrag till en bättre värld.

Hur sparar du själv?

Framförallt i fonder, det är enkelt och bekvämt. Jag söker ett sparande som  håller en hög nivå vad gäller hållbarhetspolicy i fond och bolag.

 

Erik Brändström, vd Spiltan fonder och förvaltare av bl.a. Spiltan Stabil

Vad var utmärkande för fondåret 2018 utifrån ditt perspektiv?

Att ta med sig in i 2019 är att riskerna under flera år ökat i takt med stigande tillgångspriser och så länge riskinsikten (och därmed även risktoleransen) inte är ikapp risktagandet måste vi även framöver tyvärr vara beredda på snabba kast och att ”stökiga” perioder. Precis det som vi såg under avslutningen på 2018. Därför är det idag extra viktigt att se över sitt sparande och val av både land, bransch och bolag. Risk och avkastning hänger alltid ihop. Låga (och i Sverige negativa) styrräntor ger både möjligheter och utmaningar för att kunna skapa avkastning. Vi gör inga prognoser på börsen som helhet utan lägger vår tid och fokus på det vi kan påverka – och det är att välja rätt bolag att investera i.

Vilka råd vill du ge spararna inför 2019?

När det pratas investeringar är det ofta fullt fokus på att ”hitta vinnarna” men över tid har det visat sig att den kloka strategin egentligen är att undvika dåliga bolag och därmed minska risken att göra stora misstag. Genom att vi på Spiltan Fonder har ett tydligt ramverk för vad ett ”Spiltan-bolag” är ger det oss goda förutsättningar att undvika de stora misstagen. Vi undviker helt enkelt att investera i bolag som är verksamma inom branscher där förutsättningarna är osäkra och oförutsägbara. Bolag vi gillar och investerar i måste passa in i vårt ramverk för vad som är ett "Spiltan Fonder-bolag”. Kriterierna är; 1. Verksamhet vi förstår 2. Förutsägbar verksamhet 3. Långsiktigt uthållig och hållbar verksamhet 4. Höga marginaler och räntabilitet 5. Stabilt kassaflöde 6. Ärlig och rationell ledning samt bra ägare 7. Stabil historik och 8. Hållbarhet. Klarar bolaget av dessa kriterier och aktien prissätts (dvs börskursen) rimligt i förhållande till bolagets värde är det ett bolag som vi vill äga.

På andra sidan, dvs bolag och branscher vi undviker finns; prospekteringsbolag – exempelvis gruvor, olja och andra råvaror; forskningsbolag – exempelvis inom biotech och ny teknik; förhoppningsbolag – inom tex  IT, läkemedel eller annan ny ännu ej etablerad teknik/produkt/tjänst och ”utbud- och efterfrågan-bolag” – bolag vars framtid styrs av tillgång/efterfrågan på en underliggande råvara.

Hur sparar du själv?

I våra egna fonder både som månadssparande och pensionssparande.

 

Erik Nilsson, förvaltare av Öhman Kort Ränta

Vad var utmärkande för fondåret 2018 utifrån ditt perspektiv?

I en allt mer globaliserad värld verkar länder följa varandras mönster i både upp och nedgång och för 2018 gällde en synkroniserad börsnedgång. Centralbankerna följer också varandra, där FED har tagit ledartröjan till att strama åt stimulanserna och där Riksbanken till slut kunde höja räntan för första gången på sju år.

Vilka råd vill du ge spararna inför 2019?

Ett generellt råd är att bestämma sig för vilken placeringshorisont man har, och ju kortare tidshorisont desto lägre andel aktiefonder. Just inför 2019 skulle jag ha minskat min andel aktiefonder något till fördel för en räntefond då tillväxtutsikterna fortsatt ser dämpade ut. En räntefond kanske inte gör dig rik, men den gör dig inte fattig.

Hur sparar du själv?

Jag sparar i en mix av aktiefonder och räntefonder. Eftersom jag har många år kvar till pension väljer jag en normalvikt i aktiefonder på ca 70 procent. På räntesidan placerar jag i en räntefond som även har kreditrisk (kreditrisk KAN göra att avkastningen blir högre) men som har ett flexibelt mandat att justera löptiden ifall räntorna plötsligt börjar stiga.

 

För frågor kontakta:

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77
eva.reimers@fondbolagen.se

Pia Haak, chef allokering Swedbank Robur
073-821 22 73
pia.haak@swedbankrobur.se

Erik Brändström, vd Spiltan fonder och förvaltare av bl.a. Spiltan Stabil
073-376 59 38
erik@spiltan.se

Erik Nilsson, förvaltare av Öhman Kort Ränta
08-407 58056
erik.nilsson@ohman.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Eligo Asset Management, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.