Pressmeddelande Publicerad

Två av tre svenskar positiva till ett skattegynnat bosparande för unga

Två av tio svenskar sparar idag till ett första bostadsköp till antingen sig själv, sina barn eller annan närstående. Men fyra av tio uppger att ett skattegynnat bosparande skulle få dem att börja spara eller spara mer. Två av tre svenskar tycker att det vore mycket eller ganska bra med ett bosparande för unga. Det visar nya siffror från TNS Sifo Prospera.  

42 procent av svenskarna tycker att det skulle vara mycket bra med ett skattegynnat bosparande avsett för unga. 22 procent tycker det skulle vara ganska bra. Sammantaget tycker alltså två av tre svenskar det vore mycket eller ganska bra med ett bosparande för unga.

Källa: TNS Sifo Prospera, 2018  

”Bostadsmarknaden för unga förstagångsköpare är att likna vid ett föräldra-lotteri. I mångt och mycket är det föräldrarnas ekonomi som avgör om man har möjlighet till det så viktiga första bostadsköpet eller inte. Så ska det inte behöva vara”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Källa: TNS Sifo Prospera, 2018

Andelen som idag sparar till en första bostad till sig själv, sina barn eller annan närstående uppgår till 22 procent. Knappt åtta av tio svenskar sparar inte till ett första bostadsköp. Det skiljer lite mellan könen där nästan var femte kvinna säger sig spara till ett första bostadsköp till antingen sig själv eller en närstående. Föga förvånande är det också fler i den yngre åldersgruppen 18-42 år som bosparar, 48 procent. Att jämföra med 16 procent i åldersgruppen 43-62 år.

På frågan om en typ av skattelättnad skulle få respondenten att börja bospara/spara mer så svarar fyra av tio att de skulle spara antingen betydligt eller något mer. Det skiljer knappt något mellan könen, men det är fler i den yngre åldersgruppen 43-62 år (54 procent) som säger att de skulle spara betydligt eller något mer vid ett införande av en typ av skattelättnad.

Källa: TNS Sifo Prospera, 2018  

”Att åtta av tio svenskar inte sparar till ett första bostadsköp till sig själv eller annan närstående är bekymmersamt då vi vet att det i större utsträckning behövs för att köpa bostad. Det är däremot glädjande att så många svenskar tycker det vore välkommet med ett skattegynnat bosparande för unga och att ett sådant skulle få dem att börja spara”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

För information kontakta:

Eva Reimers, Kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77
eva.reimers@fondbolagen.se

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 0765-40 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se