Pressmeddelande Publicerad

Två av tre svenskar vill själva kunna välja fonder i premiepensionen

En klar majoritet (64 %) av svenskarna tycker att det är bra att själva kunna välja fonder för en del av sin pension. Yngre sparare är mer positiva, 77 procent av 18-34 åringar vill kunna välja själva. Även bland de som uppger att de i dag har ickevalsalternativet (Såfan) tycker en klar majoritet (63 %) att det är bra eller mycket bra att få möjlighet att välja själva.

TNS Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening frågat 1 171 svenskar om deras syn på premiepensionen, och om det som helhet är bra att de själva kan välja fonder för en del av din pension eller om de skulle föredra att staten bestämmer hur deras pensionspengar förvaltas. 64 procent uppger att det är bra eller mycket bra att få möjlighet att välja själva. 23 procent föredrar att staten bestämmer hur pensionspengarna förvaltas. 

”Det är uppenbart att svenskarna fortsatt vill ha möjlighet att själva välja fonder i sin premiepension. Detta blir extra tydligt när det dessutom visar sig att en klar majoritet av de som i dag har ickevalsfonden tycker att det är bra eller mycket bra att få möjlighet att välja själva, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

Jämför man olika åldersgruppers inställning till att kunna välja fonder själva så är unga mer positiva. 77 procent av respondenterna mellan 18-34 år uppger att det är bra eller mycket bra att få möjlighet att välja själva. Av de som är mellan 35-55 år säger 62 procent att de vill kunna välja själva och för de i åldern 56-79 år uppger 56 procent detsamma.

”Alla åldersgrupper är positiva till möjligheten att själva kunna välja fonder. Även om vi vet att de yngsta spararna ännu inte är så aktiva är det viktigt att notera att det är framtidens pensionärer, alltså de som ska dra nytta av systemet under längst tid, som värderar valfriheten högst, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

Av de som i dag uppger att de har den statliga Såfan tycker en majoritet, 63 %, att det är bra eller mycket bra att få möjlighet att välja själva. En av fyra uppger att det vore bättre att staten bestämmer hur pensionspengarna förvaltas.

För kommentarer kontakta:

Fredrik Nordström, VD Fondbolagens förening
070-219 35 20
fredrik.nordstrom@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se