Arbetsgrupp för fondfaktablad (PRIIP)

Välkomna på ett avstämningsmöte om PRIIP-faktabladen.

Tanken är att vi ska utbyta erfarenheter samt ta upp frågor/oklarheter ni har stött på. Vi kommer att föra minnesanteckningar och också ha Vägledningen i åtanke (i det fall den behöver uppdateras).

 

Börjar
Slutar
Plats
Fondbolagens förening, David Bagares Gata 3 eller Teams
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan

Kontakta Fredrik Pettersson