Möte i redovisningsgruppen

Arbetsgruppen har diskussionsmöte om redovisning av klientmedelskonton. Mötet är digitalt.

Börjar
Slutar
Anmälan

Kontakta Fredrik Pettersson.