Retail Investment Package – provisionsförbud och prisreglering

VD i föreningens medlemsföretag och associerade medlemmar bjuds in till ett diskussionsmöte.

Föreningen har gett sina initiala synpunkter på EU-kommissionens förslag "Retail Investment Package" till Finansdepartementet.  

Läs om föreningens synpunkter här.

 

Börjar
Slutar
Anmälan

Vid frågor kontakta Jessica Jörfjord.