Nyhet Publicerad

Fondavgifterna blir lägre

Den europeiska tillsynsmyndigheten Esma har gjort sin årliga genomgång av fondavgifterna i Europa. Avgifterna har gått ner; de är lägst i Sverige och Nederländerna

Esma (European Securities and Markets Authority) har gjort en översyn av kostnads- och värdeutvecklingen för investeringsprodukter fram till slutet av 2022. Värdepappersfonder (UCITS) är den vanligaste investeringsprodukten i Europa och Esma konstaterar att avgifterna fortsatt sjunker inom denna kategori. Avgiftsnivåerna varierar mycket mellan EU:s olika medlemsländer. Lägst är avgifterna fortsatt i Nederländerna och Sverige. (Det kan vara värt att notera att det i Nederländerna, i motsats till Sverige, finns ett förbud mot provisioner. Detta innebär att man i Nederländerna kan ta ut distributionsavgifter på andra sätt än genom fondavgifterna.)

I Sverige var den genomsnittliga avgiften för en aktiefond 0,86 procent under 2022, en minskning från 0,90 procent 2021 och 0,95 procent 2020. Avgiften för blandfonder var  0,83 procent 2022 (0,90 procent 2021, 0,96 procent 2020) och för obligationsfonder 0,37 procent (0,41 procent 2021, 0,45 procent 2020).

fondavgifter Esma 2022.png

Avser värdepappersfonder (UCITS) sålda till privatpersoner (retail), kapitalviktat genomsnitt 2022. Källa: ESMA "Cost and Performance of EU Retail Investment Products 2023. 

Hållbara fonder hade överlag lägre eller samma avgifter som övriga fonder i EU. Under 2022 hade de hållbara fonderna sämre avkastning än övriga fonder, vilket Esma antar beror på energikrisen och de höga energipriserna. På tre års sikt har dock de hållbara fonderna haft bättre avkastning än övriga fonder.

Läs mer: Costs and Performance of EU Retail Investment Products 2023