Nyhet Publicerad

Klimatet i fokus på Fondforum

Det krävs en radikal samhällsomställning om vi ska lyckas ställa om ekonomi och samhällssystem till noll nettoutsläpp av växthusgaser. Det sa Karin Bäckstrand, ledamot av Klimatpolitiska rådet, när hon inledde Fondforum.

Det Klimatpolitiska rådet bedömer läget som allvarligt, utsläppsminskningen i Sverige har tappat fart de senaste åren. Nu måste åtgärderna accelerera, och det krävs effektiva åtgärder som gör skillnad om klimatmålen ska nås till 2045. Det är också viktigt med en rättvis omställning som omfattar alla medborgare, om vi ska undvika proteströrelser som t.ex. den med de gula västarna i Frankrike.

Rådets rapport innehåller en rad rekommendationer till regeringen. När Karin Bäckstrand presenterade slutsatserna lyfte hon bl.a. fram att klimatmålen måste in i alla offentliga utredningar och propositioner. Transporter står idag för en tredjedel av utsläppen i Sverige, och utgör tema för rapporten. Här rekommenderar rådet ett stoppdatum för användningen av fossila drivmedel, elektrifiering av vägtransporter och ett slut på subventioner av bilägande, bilkörning och parkering. Rådets förhoppning är att den klimatpolitiska handlingsplan som regeringen snart ska presentera tar fasta på några, helst alla, rekommendationer från rådet.

Presentation: Karin Bäckstrand

Sverige har en viktig roll

I ett efterföljande panelsamtal deltog Mats Andersson, vice ordförande The Global Challenges Foundation, tidigare utredare gröna obligationer, Lisen Schultz, Research fellow, Acting deputy science director, Stockholm Resiliance Center, Carl Cederschiöld, vd Handelsbanken fonder och ordförande i Fondbolagens förening, tillsammans med Karin Bäckstrand. Moderator var Fondbolagens förenings vd Fredrik Nordström.

Mats Andersson uttryckte sin bestörtning över att det inte finns någon plan från de politiska partierna. Han menar att vi i Sverige måste gå före, och att det farligaste som finns är inställningen att vi inte kan göra något.

Lisen Schultz höll med om att Sverige har en mycket viktig roll när det gäller att bevisa att det faktiskt går att ställa om. Apropå de brinnande skogarna i Amazonas påpekade hon att vår förmåga att klara klimatutmaningen också handlar om hur vi sköter våra marker: hav och skogar är idag absorberande system men riskerar att bli koldioxidproducerande. Det internationella samarbetena är så viktiga, Sverige kan bidra till kolsänkorna.

Carl Cederschiöld poängterade att mycket har hänt under det senaste året när det gäller medvetenheten hos medborgarna, mycket tack vare Greta Thunberg. De tekniska lösningarna tas också fram, men det är dags för nya initiativ från politiken. Rörelsen är redan igång när det gäller synen på investeringar, och branschen står på tå för att bidra. Idag är 25 procent av investeringarna bundna i tillgångar med hög klimatrisk. När kapitalförvaltare börjar prissätta riskerna, då vänder kapitalet, och det kommer gå mycket snabbt.

Den gröna staten

Fredrik Nordström: Skulle ni säga att det är enklare för en enpartistat som t.ex. Kina att införa snabba klimatåtgärder, Kina gör ju stora satsningar på solenergi nu?

När det gäller vissa tekniker kan de införas snabbt, men Kina är inget miljöideal, menade Karin Bäckstrand. Pluralism och opinionsbildning är viktigt när det gäller en så komplex fråga som miljön. Hela den moderna miljörörelsen har vuxit fram i demokratier. Karin Bäckstrand höll fram bilden av staten som en möjliggörare, ”den gröna staten”, där man sätter klimat och miljö som en central funktion för att våra samhällen ska fungera.