Nyhet Publicerad

Kvinnor och unga mest intresserade av hållbara fonder

Intresset för hållbara fonder ökar. Kvinnor och unga under 34 år är de som tycker att hållbarhet är viktigast för fondvalet.

De senaste fem årens statistik visar att intresset för att välja en hållbar fond ökar. Totalt hade 37 procent valt en fond för att den var hållbar 2023, att jämföra med 33 procent 2019. Kvinnor har länge stuckit ut som en grupp där hållbarhet är viktigt för fondvalet, men även kategorin ”Unga under 34 år” verkar i allt högre grad välja hållbara fonder. År 2019 hade 28 procent av de unga valt en fond för att den var hållbar, att jämföra med 39 procent 2023.

Hållbart sparande - unga tot kv män 2023.JPG
Kategorin män har i lägre grad än snittet valt en fond för att den är hållbar. Under den senaste tiden har dock intresset för hållbara fonder ökat bland männen, och andelen som valt en fond för att den är hållbar låg på 35 procent i 2023 års mätning.

Andelen kvinnor som valt en fond för att den är hållbar har legat ganska stabilt på runt 4 av 10 under de senaste åren.