Studier och undersökningar

Fondbolagens förening genomför regelbundet undersökningar och studier kring olika aspekter av fondsparande.

 

Årsrapporter fondsparandet

Nysparande och fondförmögenhet

 

Kvinnors och mäns fondsparande

Enkät som visar på skillnader och likheter mellan kvinnor och män som fondsparare.

Kvinnors och mäns fondsparande 2021

Pressmeddelande 2021

Kvinnors och mäns fondsparande 2020

Pressmeddelande 2020

Kvinnors och mäns fondsparande 2019

Pressmeddelande 2019

Kvinnors och mäns fondsparande 2018

Pressmeddelande 2018

 

Sparande till barn

Pressmeddelande 2020

Barnsparundersökning 2020

 

Historiska studier över fondsparandet

40-årsstudie, Fondmarknadens utveckling 1979-2019

30 år med fonder (1979-2009)

Sparande i turbulenta tider, 15-årsperioden 1998-2012

Rapport om fondsparande på fem respektive tio års sikt (2012)

 Se även Så blev Sverige världsbäst på fondsparande

 

Fondspecial - fördjupning om fonder

Aktiv förvaltning & indexförvaltning (2014)

Fonder & risk (2013)

Avgifter & avkastning (2012)

 

Internationella studier och rapporter

Household Participation in Capital Markets - assessing the current state and measuring future progress (Efama 2020)

”European Fund Expenses Are Decreasing in Percentage” - analysföretaget Morningstars rapport om fondavgifterna i Europa (2016). 

Fund Fees in Europe - kartläggning av hur en fonds avgift, TER, fördelas avseende distributörer, administratörer, förvaringsinstitut och det förvaltande fondbolaget (Efama 2011).