Studier och undersökningar

Fondbolagens förening genomför regelbundet undersökningar och studier kring olika aspekter av fondsparande.

Svenska folkets inställning till sparande

Kantar Sifo Prospera genomför på uppdrag av Fondbolagens förening vartannat år en omfattande intervjuundersökning bland ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning i åldern 18-76 år om fonder och sparande privat och till pensionen. Rapporten ger en omfattande bild av sparande och inställning till sparande.

Fondspararundersökning 2020

Fondspararundersökning 2018

Fondspararundersökning 2016

Fondspararundersökning 2014

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2010

Spreadexponering

Under 2021 har svenska räntefonder (Sverigeregistrerade) börjat redovisa ett nytt nyckeltal, spreadexponering, med syftet att ge spararna bättre information om kreditrisken. Nedan presenteras en sammanställning och analys av riskmått för olika räntefondstyper. Sammanfattningsvis bidrar spreadexponering till att förbättra riskinformationen till spararna.

Spreadexponering - förbättrad riskinformation för räntefonder (2021)

Fonder som ägare på svenska börsen

Fonder är stora ägare på den svenska aktiemarknaden. De spelar därmed en viktig roll för svenska företag, både direkt och indirekt. Svenska och utländska fonder äger tillsammans 36 procent av det svenska börsvärdet. I den här rapporten har vi tittat på fondernas roll som ägare i svenska börsbolag. 

Fonder som ägare på svenska börsen (2020)

 

Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv - en översikt

I denna rapport belyser vi olika aspekter av det svenska fondsparandet jämfört med andra länder. Vi tittar bland annat på börsutvecklingen i olika länder, de populäraste fondtyperna, fondavgifter och nöjdheten hos spararna.

Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv (2018)

 

Årsrapporter fondsparandet

Nysparande och fondförmögenhet

 

Hållbart fondsparande

Nästan åtta av tio svenska fonder är ”ljusgröna” (pressmeddelande 2021)

Resultat hållbart fondsparande (2021)

Pressmeddelande 2021 

Resultat hållbart fondsparande (2020)

Pressmeddelande 2020

Resultat hållbart fondsparande (2019)

Pressmeddelande 2019

Resultat hållbart fondsparande (2018)

Pressmeddelande 2018

 

Kvinnors och mäns fondsparande

Enkät som visar på skillnader och likheter mellan kvinnor och män som fondsparare.

Kvinnors och mäns fondsparande 2021

Pressmeddelande 2021

Kvinnors och mäns fondsparande 2020

Pressmeddelande 2020

Kvinnors och mäns fondsparande 2019

Pressmeddelande 2019

Kvinnors och mäns fondsparande 2018

Pressmeddelande 2018

 

Sparande till barn

Pressmeddelande 2020

Barnsparundersökning 2020

 

Historiska studier över fondsparandet

40-årsstudie, Fondmarknadens utveckling 1979-2019

30 år med fonder (1979-2009)

Sparande i turbulenta tider, 15-årsperioden 1998-2012

Rapport om fondsparande på fem respektive tio års sikt (2012)

 Se även Så blev Sverige världsbäst på fondsparande

 

Fondspecial - fördjupning om fonder

Aktiv förvaltning & indexförvaltning (2014)

Fonder & risk (2013)

Avgifter & avkastning (2012)

 

Internationella studier och rapporter

Household Participation in Capital Markets - assessing the current state and measuring future progress (Efama 2020)

”European Fund Expenses Are Decreasing in Percentage” - analysföretaget Morningstars rapport om fondavgifterna i Europa (2016). 

Fund Fees in Europe - kartläggning av hur en fonds avgift, TER, fördelas avseende distributörer, administratörer, förvaringsinstitut och det förvaltande fondbolaget (Efama 2011).

 

Premiepensionen

Fakta, rapporter och undersökningar som rör premiepensionen hittar du under en egen sida: Premiepensionen.