Studier och undersökningar

Fondbolagens förening genomför regelbundet undersökningar och studier kring olika aspekter av fondsparande.

Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv - en översikt

I denna rapport belyser vi olika aspekter av det svenska fondsparandet jämfört med andra länder. Vi tittar bland annat på börsutvecklingen i olika länder, de populäraste fondtyperna, fondavgifter och nöjdheten hos spararna.

Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv (2018)

 

Årsrapporter fondsparandet

Nysparande och fondförmögenhet

 

Fakta om premiepensionen

Studien "Fakta om premiepensionen" innehåller fakta och statistik om premiepensionssystemet. 

Fakta om premiepensionen 2018

 

Hållbart fondsparande

Undersökningen visar bl.a. att var fjärde fondsparare har valt en hållbar fond. 

Resultat hållbart fondsparande (2018)

pressmeddelande

 

Kvinnors och mäns fondsparande

Enkät som visar på skillnader och likheter mellan kvinnor och män som fondsparare.

Kvinnors och mäns fondsparande 2018

pressmeddelande

 

Historiska studier över fondsparandet

30 år med fonder (1979-2009)

30 years of investment funds (1979-2009)

Sparande i turbulenta tider, 15-årsperioden 1998-2012

Saving in turbulent times 1998-2012

Rapport om fondsparande på fem respektive tio års sikt (2012)

 Se även Så blev Sverige världsbäst på fondsparande

 

Fondspecial - fördjupning om fonder

Aktiv förvaltning & indexförvaltning (2014)

Fonder & risk (2013)

Avgifter & avkastning (2012)

 

Svenska folkets inställning till sparande

Kantar Sifo Prospera genomför på uppdrag av Fondbolagens förening vartannat år en omfattande intervjuundersökning bland ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning i åldern 18-76 år om fonder och sparande privat och till pensionen. Rapporten ger en omfattande bild av sparande och inställning till sparande.

Fondspararundersökning 2018

Fondspararundersökning 2016

Fondspararundersökning 2014

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2010

 

Internationella studier

”European Fund Expenses Are Decreasing in Percentage” - analysföretaget Morningstars rapport om fondavgifterna i Europa (2016). 

Fund Fees in Europe - kartläggning av hur en fonds avgift, TER, fördelas avseende distributörer, administratörer, förvaringsinstitut och det förvaltande fondbolaget (EFAMA 2011).