Studier och undersökningar

Fondbolagens förening genomför regelbundet undersökningar och studier kring olika aspekter av fondsparande.

Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv - en översikt

I denna rapport belyser vi olika aspekter av det svenska fondsparandet jämfört med andra länder. Vi tittar bland annat på börsutvecklingen i olika länder, de populäraste fondtyperna, fondavgifter och nöjdheten hos spararna.

Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv (2018)

 

Årsrapporter fondsparandet

Nysparande och fondförmögenhet

 

Premiepensionen

Effekter av ett stärkt konsumentskydd inom premiepensionen 

Bilagor:

Så skapas ett välfungerande fondtorg - erfarenheter från tjänstepensionen

Fakta om premiepensionen 2018

 

Hållbart fondsparande

Resultat hållbart fondsparande (2019)

Pressmeddelande 2019

Resultat hållbart fondsparande (2018)

Pressmeddelande 2018

 

Kvinnors och mäns fondsparande

Enkät som visar på skillnader och likheter mellan kvinnor och män som fondsparare.

Kvinnors och mäns fondsparande 2019

Pressmeddelande 2019

Kvinnors och mäns fondsparande 2018

Pressmeddelande 2018

 

Historiska studier över fondsparandet

40-årsstudie, Fondmarknadens utveckling 1979-2019

30 år med fonder (1979-2009)

30 years of investment funds (1979-2009)

Sparande i turbulenta tider, 15-årsperioden 1998-2012

Saving in turbulent times 1998-2012

Rapport om fondsparande på fem respektive tio års sikt (2012)

 Se även Så blev Sverige världsbäst på fondsparande

 

Fondspecial - fördjupning om fonder

Aktiv förvaltning & indexförvaltning (2014)

Fonder & risk (2013)

Avgifter & avkastning (2012)

 

Svenska folkets inställning till sparande

Kantar Sifo Prospera genomför på uppdrag av Fondbolagens förening vartannat år en omfattande intervjuundersökning bland ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning i åldern 18-76 år om fonder och sparande privat och till pensionen. Rapporten ger en omfattande bild av sparande och inställning till sparande.

Fondspararundersökning 2018

Fondspararundersökning 2016

Fondspararundersökning 2014

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2010

 

Internationella studier

”European Fund Expenses Are Decreasing in Percentage” - analysföretaget Morningstars rapport om fondavgifterna i Europa (2016). 

Fund Fees in Europe - kartläggning av hur en fonds avgift, TER, fördelas avseende distributörer, administratörer, förvaringsinstitut och det förvaltande fondbolaget (EFAMA 2011).