Nyhet Publicerad

Lättare uppföljning med ny standard

Hur ser fondbolagets ansvar ut när fonder säljs via tredje part? Jo, distribution definieras som ”delegerad verksamhet” och behöver följas upp. En ny branschstandard som gör den uppföljningen lättare presenterades på ett Fondforum.

Det är omfattande frågor som fondbolagen måste ställa till distributörerna. De behöver nämligen säkerställa att fondlagstiftningen följs precis lika bra som om de själva skött distributionen, berättade Fondbolagens förenings chefsjurist Helene Wall. En mängd olika formulär har tidigare använts, vilket blir krångligt för alla inblandade. Därför har standarden tagits fram.

Fondbolagen måste ingå ett uppdragsavtal med distributören, och de behöver se till att distributören har ”tillfredsställande kunskap och kompetens”. Helene Wall gick igenom vad fondbolagen behöver följa upp. Det är allt från att säkerställa att faktablad tillhandahålls till kontrollfrågor för att undvika penningtvätt, se till att marknadsföringsmaterial följer reglerna och att fonden säljs till rätt målgrupp.

-Framförallt handlar det om att fondbolagen måste ha koll på sina affärsrisker, sa Helene Wall.

Helene Wall, Fredrik Köster, Jan Fernkvist och Monika Jenks. 

Monika Jenks, Didner & Gerge Fonder, berättade att de börjat använda standarden: redan i somras skickade de ut frågeformuläret till sina distributörer via e-post. Monika Jenks tycker att standarden är bra och väl avvägd. Didner & Gerge har fått svar från samtliga distributörer, oftast bra och tydliga svar utan behov av uppföljning. En viss handpåläggning behövs hur man än gör, sa Monika Jenks, och det har fungerat bra för Didner & Gerge att använda sig av e-postutskick.

Fredrik Köster, Xact Kapitalförvaltning, menade att det krävs en dialog med distributörerna för att de ska köpa in på de krav som ställs i standarden. Xact har börjat med att gå igenom distributionsavtalen. De vill slippa skicka ut e-post och inväntar istället att standarden integreras i de system som finns.

Jan Fernkvist från Swedbank Robur påpekade att uppföljningen är en viktig del av relationen med distributörerna. Även Swedbank Robur har haft stor nytta av standarden och fått en bra svarsfrekvens på sina utskick.

Helene Wall höll med om att avtalen är a och o. Det kan vara så att avtalen har funnits länge och är anpassade till gamla tider. Det är en god idé att gå igenom hur de ser ut.

Seminariet avrundades med att Linda Hellström från GRC Watch och Valérie Kalishi från Global Fund Watch berättade om de nya systemlösningar som de håller på att utveckla. Lösningarna, som följer den nya standarden, kommer inom en snar framtid finnas tillgängliga. Vissa frågor kan då hämtas per automatik i systemen menade leverantörerna, vilket underlättar för såväl fondbolag som distributörer. Leverantörerna ser standarden som ett stort kliv framåt, och vill hjälpa till att sprida den utanför Sveriges gränser.

Fondbolags ansvar vid delegering av fonddistribution

Ongoing Due Diligence Questionnaire