Nyhet Publicerad

Myndigheters agerande drabbar svensk fondmarknads konkurrenskraft

Det är olämpligt att myndigheter använder utländska upplägg som inte är tillåtna i svensk rätt i syfte att skatteoptimera. Det skriver Fondbolagens förening i ett brev till Pensionsmyndigheten och Fondtorgsnämnden.

Pensionsmyndigheten bör inte byta ut de svenska fonder man använt i förvaltningen av den traditionella försäkringen mot irländska fonder med skattetransparent beskattning. Det är olämpligt att myndigheten använder utländska upplägg som inte är tillåtna i svensk rätt i syfte att skatteoptimera. Likaså bör Fondtorgsnämnden avvakta med att ställa krav i sina pågående och kommande upphandlingar som svenska fondbolag inte har rättslig möjlighet att möta. Myndigheternas agerande skadar den svenska fondmarknadens konkurrenskraft. Det skriver Fondbolagens förening i ett brev till Pensionsmyndigheten och Fondtorgsnämnden, med kopia till socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Brev till Pensionsmyndigheten och Fondtorgsnämnden