Nyhet Publicerad

Fonder som främjar hållbarhet dominerar

Den största delen av fondförmögenheten i Sverige är placerad i fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder). Det visar den senaste kvartalsstatistiken.

Fondbolagens förening presenterar kvartalsvis svenska sparares fondsparande fördelat efter fondernas hållbarhetsdeklaration. Per den sista september 2023 uppgick andelen fonder som främjar hållbarhet till 92 procent av den totala fondförmögenheten. Andelen fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder) uppgick till 3 procent och övriga fonder utgjorde 5 procent. Däremot dominerade artikel 9-fonder och övriga fonder nettoinflödet under kvartalet.

"Precis som tidigare ser vi att den största delen av det svenska kapitalet ligger i fonder som främjar hållbarhet (artikel 8). Fonder som har hållbarhet som mål (artikel 9) ska göra hållbara investeringar som bidrar till ett miljömål eller socialt mål. Investeringarna får heller inte orsaka någon betydande skada på något av de uppsatta målen. Det är upp till varje fondbolag att själva definiera vad de menar med hållbara investeringar", säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

"Många vill spara hållbart och den här statistiken visar att de flesta fondbolag på ett eller annat sätt arbetar med hållbarhet, men strategierna och ambitionsnivåerna kan skilja sig. Därför är det viktigt att sparare som har särskilda önskemål för hur pengar ska investeras på ett hållbart sätt läser på om hur just en specifik fond och fondbolag definierar och arbetar med hållbara investeringar."

Ta del av den senaste statistiken:
Fondsparande efter hållbarhetsdeklaration.