Fondsparandet i Sverige efter hållbarhetsklassificering (kvartalsstatistik)

Fondbolagens förenings medlemmar rapporterar kvartalsvis statistik över nysparande, förmögenhet och antal fonder uppdelat efter hållbarhetsklassificering. Denna statistik publiceras cirka en månad efter varje kvartalsskifte.

Sedan mars 2021 ska fonder klassas enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (”disclosureförordningen”). Enligt regelverket ska fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper klassas som artikel 8 (”ljusgröna”). Fonder som har hållbara investeringar som mål ska klassas som artikel 9 (”mörkgröna”). Fondbolagens förening publicerar sedan kvartal 1 2022 en kvartalsvis sammanställning över fondsparandet i Sverige fördelat efter denna klassificering samt fondtyp.

Längst ned på denna sida hittar du kvartalsrapporter, samt excel-filer med aktuell statistik.

Undersökningens omfattning

Uppgifterna samlas in kvartalsvis, visar fondsparandet i Sverige och omfattar fonder som marknadsförs och säljs i Sverige av fondbolag som är medlemmar i Fondbolagens förening. Både Sverigeregistrerade och utlandsregistrerade fonder ingår. Allt sparande via premiepensionen ingår också, även från fondbolag som inte är medlemmar i föreningen. Statistiken visar försäljning i Sverige, medan eventuell försäljning utomlands inte ingår. Uppgifterna redovisar nettosparandet, fondförmögenheten samt antal fonder uppdelat på fondtyp och hållbarhetsklassificering.

Avvikelser jämfört med Fondbolagens förenings månadsstatistik beror främst på att månadsstatistiken har en något bättre täckning än kvartalsstatistiken.

Redovisningen är uppdelad på följande kategorier:

Fonder med hållbara investeringar som mål (mörkgröna fonder):

Fonder som enligt fondbolaget är SFDR artikel 9-fonder.

Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (ljusgröna fonder):

Fonder som enligt fondbolaget är SFDR artikel 8-fonder.

Övriga fonder:

Fonder som enligt fondbolaget inte är SFDR artikel 8- eller artikel 9-fonder.

(En fond kan endast tillhöra en kategori.)

Fondsparande hållbarhet 2022

Fondsparande efter hållbarhetsklassificering, kvartal 2 2022 (pdf)

Fondsparande efter hållbarhetsklassificering, kvartal 1 2022 (pdf)