Nyhet Publicerad

Nya betaltjänstdirektivet rör om i grytan på marknaden

Syftet med EU:s andra betaltjänstdirektiv, PSD2, är att utveckla marknaden för elektroniska betalningar. Hur direktivet sporrar bankerna att tänka nytt, och hur sparmarknaden påverkas var ämnet för ett Fondforum.

I och med PSD2-direktivet kan tredjepartsleverantörer erbjuda kunder en sammanställning av information från en eller flera banker. Lars Rutberg, Senior Legal Adviser, Payment & Clearing på Bankföreningen, berättade om PSD2-arbetet i EU och på den svenska marknaden. Bankerna är tvungna att ge tredjepartsleverantörer av betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster åtkomst till kundens information, om kunden har gett sitt godkännande till detta. Leverantörerna omfattas i och med direktivet av tillståndsplikt, och stark autentisering krävs för betalningar.

Implikationerna på sparmarknaden blir bl.a. att en bra kontoinformationstjänst kan locka över kunder och leda till merförsäljning av sparprodukter, menade Lars Rutberg.

Mika Burman Götz, Head of Business Development SEB, berättade om hur banken arbetar med PSD2 och vad de ser för möjligheter med direktivet.  Hon illustrerade de stora förändringar som är på gång med ett citat av Bill Gates: ”Banking is necessary, banks are not”. Mika Burman Götz menade att PSD2 sätter scenen för helt nya affärsmodeller, där man går från att erbjuda digitala tjänster i egna kanaler till att erbjuda ett ekosystem av digitala tjänster. Tekniken möjliggör nya typer av partnerskap, och banken blir som en plattform med en mängd olika tjänster. Kundens val av kanal styr, en app kan innehålla information från alla banker och spardata från olika håll.

Christian Rutz, Partner Trinovo Consulting, påpekade att affären kopplad till sparandemarknaden främst handlar om information. PSD2 gör det möjligt att sammanställa och bearbeta information och analysera kundernas behov, vilket i sin tur kan ge merförsäljning. För fondbolag som inte utgör en del av en storbank finns möjligheter till merförsäljning, även om det är resurskrävande att bygga upp en struktur. PSD2 ger möjlighet för nya aktörer att etablera sig, men det krävs förtroende och kännedom om den lokala marknaden. Kunderna har ett stort förtroende för att de stora bankerna hanterar säkerhetsfrågorna på ett bra sätt vilket ger dem fördelar jämfört med andra aktörer.

Lars Rutbergs presentation

Christian Rutz presentation