Nyhet Publicerad

Pressträff med årsstatistik och förvaltarpanel

Svenskarna har blivit rika på sitt fondsparande - nu är den samlade fondförmögenheten för första gången över 4000 miljarder kronor. Vid en pressträff idag presenterades det gångna årets statistik för fondsparandet.

Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening, inledde pressträffen med att berätta om fondbranschens förutsättningar. Han nämnde bland annat den nya lagstiftning som har trätt i kraft vid årsskiftet och som medför en ökad transparens kring prissättning, vilket kan leda till prispress på både fonder och distributörer. 

2017 nådde fondförmögenheten nytt rekord, 4018 miljarder kronor. Svenskarnas nysparande under året var 112,5 miljarder kronor. Den största delen gick till aktiefonder (47 miljarder kronor), men även till obligationsfonder och blandfonder. Fredrik Pettersson, chefsanalytiker, och Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening gick igenom statistiken. 

Paneldiskussion

Några trender man kan se under det gångna året är att det har varit stora insättningar i företagsobligationsfonder. Det är också mycket nysparande som gått till indexfonder, även om de stora volymerna fortfarande ligger i aktivt förvaltare fonder. En förvaltarpanel med representanter för de olika fondtyperna diskuterade året som gått utifrån sina olika förvaltarperspektiv. 

Maria Qundos, förvaltare Nordea Stratega 10 och 30

Maria Qundos"Synkroniserad global tillväxt och stigande bolagsvinster gav stöd till världens börser vilket såklart gynnade aktieplaceringar. Och trots en utmanande miljö på räntemarknaden så visade våra aktivtförvaltade 
blandfonder/allokeringsfonder bra positiv utveckling."

Niklas Edman, förvaltare Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select

Niklas Edman"Ännu ett extremt år med växande riskaptit, men också ett år med en rad intressanta ”nya” företag som vänder sig till kreditmarknaden, där vi som investerare också kan komma åt företag som inte är börsnoterade. Ett exempel 
är Akademibokhandeln och ett annat är Klarna, två intressanta företag som alla konsumenter har en relation till, men som är lite knepigare att investera i."

Maria Wärn, förvaltare Länsförsäkringar Småbolag Sverige

Maria Wärn"Det är framförallt tre saker som jag kommer att tänka på. Den första är den fortsatt höga IPO-aktiviteten i marknaden, med något vikande intresse från investerare mot slutet av året. Den andra är oron för bostadsprisutvecklingen, vilket påverkade även konsumentrelaterade aktier. Den tredje är den växande e-handelsbolagssektor och tydliga tecken på att skiftet mot e-handel har tagit fart på riktigt."

Pär Nürnberg, vd Xact fonder 

Pär Nürnberg"De stora nettoflödena till indexfonder i svensk fondmarknad var utmärkande 
för 2017 utifrån mitt förvaltningsperspektiv."

Ta del av statistiken, här kan du läsa hela årsrapporten.